Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Torma Zsófia életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Insamlingsstiftelsen för Familjen Torma

A javaslatot benyújtó személy: Madarassy Enikő

Képek


Leírás

Dr. Torma Zsófia (1832–1899) az első magyar régésznő. A régésznő akkor kezdte el tevékenységét, amikor a tudományok még csak bontogatták szárnyaikat. Tudományos munkája, valamint az a tény, hogy külön császári engedéllyel kaphatta meg a doktori rangját emeli őt az első nők közzé, akik kimagasló tudományos kutatásokat folytattak. A régésznő elsőnek tárta fel az újkőkori Tordosi kultúrát, mely őskori lelőhelyet húsz éves, folyamatos kitartással vizsgált.

Neki tulajdonítható az első európai írásbeliség megjelenésére vonatkozó felfedezés, azáltal, hogy 6-7000 éves írásjegyes cserépedényeket tanulmányozott. Dr. Torma Zsófia már 1879-ben kimutatta, hogy kapcsolat van a tordosi jelek és az asszír–babilóniai írásbeliség között. Abban az időben a leleteiben szereplő rovásjegyekre hívta fel a figyelmet, rávilágítva az ősi székely-magyar rovás jegyeire (például az „ny, zs, t és c” betűkre).

Az általa tanulmányozott írásjelek, melyeket ma szkíta-hun-székely-magyar rovásírásnak nevezünk, bizonyítják számunkra  a magyarságra vonatkozó sokkal korábbi jelenlétet és folytonosságot a Kárpát-medencében.

Régészeti leletei alapján hasonlóságokat állapított meg a Kárpát-medence és Mezopotámia korai kultúrái között.

Főműve – Dáczia a római foglalás előtt – felkutatása becsületbeli feladatunk.

Egy egyedülálló gyűjteményt hozott létre. Régészeti gyűjteményének 10387 darabját az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára vásárolta meg miután 1891-ben dr. Torma Zsófia ötezer forintért és 800 forint életjáradékért megvált tőle.

Forrás

Madarassy Enikő

2012 Tanulmány Dr. Torma Zsófiáról – az első tudományos módszerrel dolgozó magyar régésznőről, a TORDOSI kultúra felfedezőjéről. Ághegy. Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam. (39, 4) 5311–5338, (40, 5) 5469–5507.

Madarassy Enikő – Friedrich Klára

Tanulmány Dr. Torma Zsófiáról – az első tudományos módszerrel dolgozó magyar régésznőről, aki felfedezte és elsőnek kezdte kutatni a TORDOSI kultúrát. (Kézirat)
Indoklás

Tudott dolog, hogy dr. Torma Zsófia:

  • 1899-ben doktori titulust szerzett a Ferencz József Tudományegyetemen, Kolozsvárott;
  • részt vett és előadásokat tartott nemzetközi konferenciákon Magyarországon és Németországban;
  • tanulmányai magyar és német nyelven íródtak;
  • egy egyedülálló gyűjteményt hozott létre, mely anyagát saját kezűleg gyűjtötte.

Jó volna felkutatni dr. Torma Zsófia főművét (Dáczia a római foglalás előtt). Erről azt tudjuk, hogy azt az 1960-as években Nicolae Vlassa román régész készült kiadni. Már akkor elég homályosak voltak a kéziratok. Azóta eltűnt.

Dr. Torma Zsófia munkássága és kutatásai nincsenek kellőképen népszerűsítve.

2009-ben Románia, Moldávia és Bulgária New Yorkban egy grandiózus kiállítást rendeztek, azon régi tárgyak bemutatásával, melyek kutatását először dr. Torma Zsófia kezdte el. A kiállítást követően nem történt meg annak a tudósnőnek a nemzetközi megemlítése, aki elsőként kezdett foglalkozni az első írásbeliség írásjeleivel, vagyis dr. Torma Zsófia munkássága nem volt megnevezve.

 Utolsó frissités: 2019-12-09 16:04:55