Találatok száma: 6


Gagyi József


Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Vajda András


Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Dimény Attila


A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Salló Szilárd


A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó Lilla


Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Melinda


A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság – Téka Alapítvány