Találatok száma: 15


Máté István


Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2023 Kriza János Néprajzi Társaság


Varga Sándor


Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2023 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Keszeg Vilmos


Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Nagy Ákos


Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Selyem Tünde


A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Ádám Biborka


Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság