Találatok száma: 44


Novák Csaba Zoltán (összeáll.)


Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája. 1974–1989


2023 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Jakab Albert Zsolt


[Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2022)] Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022) (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Jakab Albert Zsolt


[Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron] Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Vajda András


Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (Kultúra – Kommunikáció – Közösség, 1.)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Dimény Attila


Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége


2019 Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.)


Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


2019 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Pozsony Ferenc


Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek


2019 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Tánczos Vilmos – Peti Lehel (szerk.)


Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (szerk.)


[Kulturális örökség és örökségdiskurzusok kisebbségi léthelyzetben] Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság