Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1941: 109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALASSA Iván: Csűry Bálint irodalmi munkássága. Magyar Nyelv. XXXVII. évf. (1941) 2. sz. 74–82.

PROHÁSZKA János (sajtó alá rendezte): Nyelvőrkalauz III. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 51–69. kötetéhez. Országos Néptanulmányi Egyesület. Budapest, 1941

KELEMEN Lajos: Műemlékűképek egy kiállításon. Ellenzék. 1941. 285. sz. 9.

KARÁCSONY Sándor: A regös mozgalom. Ifjú Erdély. 1941. 175–176.

BAKÓ Elemér: Csűry Bálint élete és munkássága. In: Bárczi Géza – Szabó T. Attila (szerk.): Magyar Népnyelv III. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1941 7–38.

BAKÓ Elemér: Csűry Bálint élete és munkássága. (Dolgozatok a debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből.) Debrecen, 1941

SZABÓ T. Attila: Csűry Bálint. 1886. február 13.–1941. február 13. Magyar Nyelv. XXXVII. évf. (1941) 2. sz. 65–72.

SZABÓ T. Attila: Csűry Bálint emlékezete. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 41.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1941

SZABÓ T. Attila: Dr. Csűry Bálint. (Nekrológ). Erdélyi Múzeum. XLVI. évf. (1941) 3–4. sz. 282–284.

MÁLYUSZ Elemér (szerk.): Erdély és népei. Budapest, 1941

DÁVID József (szerk.): A Székelyföld írásban és képben. Budapest, 1941

BOGNOCZKY Géza: Bukovinai székelyek a Bácskában. Ifjú Erdély. XX. évf. (1941) 9. sz. 135–137.

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai magyarság (múltja és jelene. 120 csángómagyar népdal). Harmadik, bővített kiadás. Fraternitas Nyomda. Kolozsvár, 1941

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai magyarság (múltja és jelene. 120 csángómagyar népdal). Negyedik kiadás. Kolozsvár, 1941

ERDMANN Doane Beynon: The Eastern Outposts of the Magyars. Geographical Review. XXXI. évf. (1941) 1. sz. 63–78.

MIKECS László: Csángók. Bolyai Akadémia. Budapest, 1941

TÓTH Zoltán: Iorga Miklós és a székelyek román származásának tana. Erdélyi Múzeum. XLVI. évf. (1941) 3–4. sz. 265–281.

GUNDA Béla: A Déli Kárpátok román népi műveltségének balkáni kapcsolatairól. Ethnographia. LII. évf. (1941) 1. sz. 37–44.

SEBESTYÉN Károly, Cs.: Adatok a krassovánok néprajzához. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 2. sz. 134–158.

TAGÁN Galimdsán: Erdei méhkeresés Székelyvarságon. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 4. sz. 331–337.

HAÁZ Ferenc: Pele és mokusfogás Varságon. Közlemények az E. N. M. Érem- és Régiségtárából. I. évf. (1941) 153–155.

GUNDA Béla: A román pásztorkodás magyar kapcsolata. Nép és Nyelv. I. évf. (1941) 313–319.

GÖNYEY Sándor: A székely guzsaly. A Néprajzi Múzeum guzsalygyűjteménye alapján. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 1. sz. 91–95.

LOVAS László: Adalékok a kaszaformák elterjedéséhez és elnevezéséhez. Ethnographia. LII. évf. (1941) 2. sz. 133–137.

SÁNDOR Gábor: A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei. In: Bárczi Géza – Szabó T. Attila (szerk.): Magyar Népnyelv III. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1941 238–274.

HAÁZ Ferenc: Szuszék készítés az Udvarhely megyei Varságon és Siklódon. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 1. sz. 96–99.

GÖNYEY Sándor: A gyimesi csángózeke szabása. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 2. sz. 172–173.

BÁNYAI Géza: Janova. Falutanulmány. Lugoj, 1941

SZABÓ T. Attila: Egy adat a bukovinai magyar telepesek néprajzához. Néprajzi Értesítő. XXXIII. évf. (1941) 3. sz. 273–274.

BÍRÓ József: Erdély művészete. Budapest, 1941

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék