Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1943: 150 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-150

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

VOIT Pál: Adatok a magyar festő asztalosok munkásságának bibliográfiájához. In: Gerevich-Emlékkönyv. Budapest, 1943 111–138.

NAGY Géza: A dési vándorgyűlés története. In: Szabó T. Attila (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1943 18–34.

BÁLINT Sándor: A magyar néprajz a tanítóképző akadémián. Erdélyi Iskola. (1943) 91–94.

KOTYOR András: A magyar falu megismerése. Ifjú Erdély. 1943. 100–101.

VITA Zsigmond (közli): Kőrösi Csoma Sándor levelei Csorja Ferenchez. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 3–4. sz. 541–546.

FARAGÓ József: Ismeretlen Kriza-életrajzok. Ethnographia. LIV. évf. (1943) 3–4. sz. 235–247.

FARAGÓ József: Ismeretlen Kriza-életrajzok. (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, 3.) Magyar királyi Ferenc József-Tudományegyetem Néprajzi Intézete. Kolozsvár, 1943

FARAGÓ József: Kriza János 1943-ban. Erdélyi Helikon. 1943. 218–720.

KELEMEN Lajos: Orbán Balázs levele a „Székelyföld leírása” ügyében. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 2. sz. 320–323.

NÉMETH Gyula: Kőrösi Csoma Sándor leki alkata és fejlődése. In: Szabó T. Attila (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1943 5–17.

ORTUTAY Gyula: Orbán Balázs. Magyar Csillag. 1943. márc. 15.

SZABÓ T. Attila: Gergely Béla sírjánál. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 2. sz. 286–287.

SZTA [SZABÓ T. Attila]: Seprődi János és tudományos hagyatéka. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 1. sz. 137–139.

VIKÁR Béla: Erdélyi út fonográffal. In: Gunda Béla (szerk.): Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Budapest, 1943 88–96.

FARAGÓ József: Népi és népies. Ifjúságunk. XI. évf. (1943) 9. sz. 3–4.

BORBÉLY Andor: Erdélyi városok képeskönyve 1736-ból. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 2. sz. 197–215.

BÖLÖNI FARKAS Sándor: Nyugateurópai utazás. Bevezetéssel ellátta Dr. Jancsó Elemér. (Erdélyi Ritkaságok, 11.) Kolozsvár, 1943

BULLA Béla: Erdély. Budapest, 1943

DEÉR József – GÁLDI László (szerk.): Magyarok és románok. I. Budapest, 1943

LÁSZLÓ Gyula: Erdély településtörténetének vázlata Szent István koráig. Erdélyi Múzeum. XLVIII. évf. (1943) 3–4. sz. 371–390.

MAKKAI László: Szolnok-Doboka vármegye magyarsága. In: Szabó T. Attila (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1943 67–78.

TULOGDY János: Kolozsvár környékének kirándulóhelyei. Kolozsvári Szemle. II. évf. (1943) 2. sz. 136–146.

MIKECS László: A Kárpátokon túli magyarság. In: Deér József – Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. Budapest, 1943 441–507.

MEZŐSI Károly: Bihar vármegye a török uralom megszűnése idejében (1962). Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet. Budapest, 1943

GUNDA Béla: Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre. Néprajzi Értesítő. XXXV. évf. (1943) 1. sz. 1–32.

GUNDA Béla: Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre. In: Deér József – Tamás Lajos (szerk.): Magyarok és románok. II. Budapest, 1943, 1944 458–490.

NEGREANU, I. Maria: Românii din Tg-Săcuiesc şi satele învecinate. După condica bisericii ortodoxe din Tg. Săcuiesc (1781–1898). [A románok Kézdivásárhelyen és környékén.] Bucureşti, 1943 21–23.

ANTAL Dániel: Szolnok-Doboka vármegye birtokviszonyai. In: Szabó T. Attila (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1943 182–186.

HANTOS Gyula: Kétvízközti majorok. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1943

ROSKA Márton: Adatok Erdély szigonyos halászatához. Közlemények az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. III. évf. (1943) 187–189.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék