Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1955: 45 tétel lapozás: 1-30 | 31-45

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

JUHÁSZ Jenő (összeáll.): Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1–50. kötetéhez. Szerkesztette Hajdú Péter. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1955

HARKÓ F. Iosif: Date referitoare asupra cusătorilor care se află în colecţia etnografică a Muzeului regional din Sf. Gheorghe. [Adatok a sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum néprajzi gyűjteményében található varrottasokhoz.] In: Almanahul Muzeului Regional Sfîntu Gheorghe. Tîrgu Mureş, 1955 57–60.

HARKÓ Ferenc József: Adatok a sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum néprajzi gyűjteményében található varrottasokhoz. In: A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. Marosvásárhely, 1955 59–62.

MOLNÁR Ştefan: Moduri de vînătoare populară în împrejurimea pîrîului Ivó. [Népi vadfogási módok az Ivópatak környékén.] In: Almanahul Muzeului Regional Sfîntu Gheorghe. Tîrgu Mureş, 1955 63–71.

MOLNÁR István: Népi vadfogási módok az Ivópatak környékén. In: Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. 1879–1954. Marosvásárhely, 1955 65–76.

SZABÓ Mátyás: Fiatal állatok szopását megakadályozó eszközök és eljárások. A Néprajzi Múzeum „palóka” gyűjteménye. Néprajzi Értesítő. XXXVII. évf. (1955) 131–166.

BELÉNYESY Márta: A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIV. században. Ethnographia. LXV. évf. (1954) 3–4. sz. 387–415.; LXVI. évf. (1955) 1–4. sz. 57–98.

BELÉNYESY Márta: Szőlő- és gyümölcstermesztésünk a XIV. században. Néprajzi Értesítő. XXXVII. évf. (1955) 11–30.

NAGY B. István: A háziipar néhány fontos kérdése… [Székelyudvarhely vidékén.] Falvak Dolgozó Népe. XI. évf. (1955) 4. sz. 1.

IMREH, István: Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Bucureşti, 1955

DOMONKOS Ottó: Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. Néprajzi Értesítő. XXXVII. évf. (1955) 191–214.

FARKAS Ildikó: Ahol a nap kétszer kel. (Torockói jegyzetek.) Művelődési Útmutató. VIII. évf. (1955) 6. sz. 11–13.

GUNDA, Béla: Contributions à l’étude d’un type de piège en Europe Orientale. Acta Ethnographica. IV. évf. (1955) 1–4. sz. 91–98.

BÁNYAI Ioan: Apele minerale din fostul judeţ Treiscaune. [A volt Háromszék vármegye ásványvizei.] In: Almanahul Muzeului Regional Sfîntu Gheorghe. Tîrgu Mureş, 1955 90–97.

BÁNYAI János: A volt Háromszék vármegye ásványvízei. In: A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. 1879–1954. Marosvásárhely, 1955 96–109.

[KATONA] SZABÓ István: Körösfői népművészek. Falvak Dolgozó Népe. XI. évf. (1955) 5. sz. 2.

NAGY Jenő: Szilágyság „szép, fényes reggele” felé. Művelődési Útmutató. VIII. évf. (1955) 5. sz. 56–57.

HARKÓ Ferenc József: Adatok a sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum néprajzi gyűjteményében található varrottasokhoz. Évkönyv. (1955) 59–62.

SZENDREY Ákos: Hexe – Hexendruck. Acta Ethnographica. IV. évf. (1955) 1–4. sz. 127–169.

MOLNÁR Ştefan: Obiceiul de „reînnoire a izvorului” primăvara în comuna Fîntînele. [Tavaszi „csorgó újítás” Gyulakuta községben.] In: Almanahul Muzeului Regional Sfîntu Gheorghe. Tîrgu Mureş, 1955 72–77.

MOLNÁR István: Tavaszi „csorgó újítás” Gyulakuta községben. In: A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. Marosvásárhely, 1955 77–82.

DÖMÖTÖR Tekla: Dramatikus néphagyományainkról. Művelődési Útmutató. VIII. évf. (1955) 11. sz. 26.

FARAGÓ József: Kriza János, a Vadrózsák szerkesztője. Utunk. X. évf. (1955) 13. sz. 2.

TAKÁCS Lajos: A históriák néhány formai problémája. Néprajzi Értesítő. XXXVII. évf. (1955) 65–80.

KOVÁCS, Ágnes: The hungarian folktale-catalogue in preparation. Acta Ethnographica. IV. évf. (1955) 1–4. sz. 443–477.

BENEDEK Elek: A vitéz szőcs. Székely népmesék. (Tanulók Könyvtára.) Szerkesztette és a bevezetőt Faragó József írta. Ifjúsági Könyvkiadó. Bukarest, 1955

FARAGÓ József: Farkas-barkas. Magyar népmesék. Összeállította Faragó József. Gy. Szabó Béla és F. Ferenczy Júlia rajzaival. Második, bővített kiadás. Ifjúsági Könyvkiadó. Bukarest, 1955

FARAGÓ József (szerk.): A szegény ember vására. Székely népmesék. Szerkesztette és az utószót írta Faragó József. Kóbori János – Vajda Ferenc múlt századvégi kéziratos gyűjteményéből, 1955-ben még a gyűjtők nevének ismerete nélkül. A címlapot és az illusztrációkat Andrásy Zoltán rajzolta. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Bukarest, 1955

HORVÁTH István: Zölderdő Fia. Mesék. Bukarest, 1955

SZENTIMREI Jenő (összeáll.): Fonóműsor. Művelődési Útmutató. VIII. évf. (1955) 1. sz. 27–33.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék