Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1957: 129 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-129

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

SZABÓ T. Attila – MAGYARI András (összeáll.): Kelemen Lajos munkáinak jegyzéke. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 630–650.

KISS András: Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése a XIV. századtól a XVIII. század végéig. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 416–435.

VITA Zsigmond: A nagyenyedi kollégium múzeumának kialakulása és fejlődése. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 614–

FARAGÓ József: Culegerile de poezie populară secuiască efectuate de elevii din Tg. Mureş pe la 1860. Revista de folclor. III. évf. (1957) 3. sz. 75–80.

KÓS Károly: Orbán Balázs, a néprajzkutató. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 436–451.

NAGY Jenő: Orbán Balázs. Művelődés. X. évf. (1957) 3. sz. 28. és 49.

VÁMSZER Géza: Visszaemlékezés életpályámra. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 11. sz. 38–39.

MOLNÁR István: Útmutató néprajzi gyűjtéshez. Művelődés. IX. évf. (1956) 12. sz. 22–23.; X. évf. (1957) 1. sz. 33–35., 3. sz. 47–49., 4. sz. 56–58., 8. sz. 57–60., 11. sz. 63–65.

MOLNÁR István: Útmutató néprajzi gyűjtéshez. Művészet. 1957. jan., márc., aug., nov.

KÓS Károly: Magyar néprajzi tájak hazánk területén. Művelődés. X. évf. (1957) 2. sz. 32–34.

CSETRI Elek: Kelemen Benjámin, a haladó gazda. (Adatok az erdélyi racionális gazdálkodás 1848 előtti történetéhez.) In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 157–178.

KOVÁCS József: Adatok az erdélyi tőkés mezőgazdaságról. Bukarest, 1957

MAKKAI László: A mezővárosi földhasználat kialakulásának kérdései. (A „telkes” és „kertes” földhasználat a XIII–XV. században.) In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 463–478.

MOLNÁR Jenő: Egy székely rajon fejlődési feltételei. Korunk. XVI. évf. (1957) 5. sz. 558–571.

SOLYMOS Ede: A borító halászszerszámok fejlődése Magyarországon. Ethnographia. LXVIII. évf. (1957) 3. sz. 445–469.

FÖLDES László: A juhtartás típusai és építményei a Kárpátmedencében. Néprajzi Közlemények. II. évf. (1957) 1–2. sz. 149–156.

BALOGH István: A gabona betakarítása a XVI–XVII. században. Ethnographia. LXVIII. évf. (1957) 2. sz. 270–291.

BELÉNYESY Márta: Talajmegmunkálás Szolnok-Doboka, Kolozs, Torda és Alsó-Fehér megyékben a XV. században. Ethnographia. LXVIII. évf. (1957) 4. sz. 599–608.

VINCZE István: Magyar szőlőmetszőkések és metszésmódok. Néprajzi Értesítő. XXXIX. évf. (1957) 71–101.

MOLNÁR István: A középnyárádmenti kacor. Néprajzi Közlemények. II. évf. (1957) 1–2. sz. 95–103.

LÁSZLÓ Gábor: A székelyföldi taplóművesség. Falvak Dolgozó Népe. XIII. évf. (1957) 31. sz. 2.

SZÁSZ Károly: Adatok a nagybányai képírók, kő-és fafaragók történetéhez. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 566–576.

BÍRÓ Vencel: Erdély XVI–XVII. századi kereskedelmének történetéhez. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 64–77.

GOLDENBERG, Samuil: Kolozsvár kereskedelme a XVI. században. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 293–310.

TARISZNYÁS Márton: Adatok Gyergyószentmiklós településtörténetéhez. In: Csíki és Gyergyói Múzeumok Közleményei. Csíkszereda, 1957 37–42.

ZOLTÁN Aladár: Korondi krónika. Művelődés. X. évf. (1957) 1. sz. 32–33.

ENTZ Géza: Művészek és mesterek az erdélyi gótikában. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 249–264.

DEBRECZENI László: Milyen legyen a falusi középület? Művelődés. X. évf. (1957) 4. sz. 54–55., 6. sz. 38–40.

DEBRECZENI László: Az 1953. évi kolozsvári műemlék-összeírás építéstörténeti eredményei. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 219–248.

HEREPEI János: A bokályos ház. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 326–333.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék