Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1958: 131 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-131

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

VINCZE, István: Rebmesser in Ungarn. Acta Ethnographica. VII. évf. (1958) 1–2. sz. 61–95.

TRÓCSÁNYI Zsolt: Teleki Imre és hosszufalvi jobbágyai erdőlési szerződése (1817). Néprajzi Közlemények. III. évf. (1958) 1–2. sz. 307–312.

GUNDA Béla: Prehisztorikus jellegű őrlőkövek a Kárpátokban. Ethnographia. LXIX. évf. (1958) 3. sz. 333–351.

VINCZE István: Magyar borsajtók. Ethnographia. LXIX. évf. (1958) 1. sz. 1–28.

SZABADFALVI, József: Die Schwarze Keramik in Ungarn und ihre osteurpäischen beziehungen. Acta Ethnographica. VII. évf. (1958) 3–4. sz. 386–428.

SZOLNOKY Lajos: Magyar kenderáztatási módok. Néprajzi Értesítő. XL. évf. (1958) 105–131.

SZÁSZ István: Miért hívják Bikafalvát Bikafalvának? Falvak Dolgozó Népe. XIV. évf. (1958) 13. sz. 7.

SZILÁGYI Zoltán: Életszínvonal Kidén. Szociográfiai pillanatfelvétel. Korunk. XVII. évf. (1958) 2. sz. 243–246.

NAGY Margit, B.: A székelykapu eredete és múltja. Korunk. XVII. évf. (1958) 6. sz. 862–872.

KATONA Imre: Ember alakú fejfák a börvelyi temetőben. Ethnographia. LXIX. évf. (1958) 1. sz. 53–69.

KIRÁLYNÉ CSILLÉRY Klára: Adatok az asztal történetéhez. Néprajzi Közlemények. III. évf. (1958) 1–2. sz. 1–25.

BELÉNYESY Márta: Egy XVI. századi főúri étrend kultúrtörténeti és néprajzi tanulságai. (A Nádasdyak 1550-ből származó számadásai alapján.) Néprajzi Értesítő. XL. évf. (1958) 133–153.

MOLNÁR István: A székely lakodalom jelképes süteménye: a prémes. (Adatok az „életfa” elterjedéséhez.) Néprajzi Közlemények. III. évf. (1958) 4. sz. 29–43.

NAGY Jenő: Adalékok a székely népi öltözet fejlődésének vizsgálatához. Ethnographia. LXIX. évf. (1958) 4. sz. 623–627.

JENEINÉ LÁM Erzsébet: Az avasi román népviselet. Művelődés. XI. évf. (1958) 8. sz. 61–62.

MÓZES, Teréz: Portul în regiunea noastră. [Körösvölgy.] Crişana. XIII. évf. (1958) 9. sz. 2.

NAGY Jenő: A köröstárkányi magyar népi öltözet. Művelődés. XI. évf. (1958) 8. sz. 63–64.

NAGY Jenő: Portul popular maghiar din ţinutul Călatei. Traducere din limba maghiară de A.[urel] Socol. (Caiete de artă populară.) Bucureşti, 1958

NAGY Jenő: A kalotaszegi magyar népi öltözet. (Népművészeti Füzetek.) Bukarest, 1958

GÁBORJÁN Alice: Két magyar lábbelitípus viselettörténeti elemzése. Néprajzi Értesítő. XL. évf. (1958) 37–82.

MÁRKOS András: Népművészetünk és közművelődésünk kapcsolatának kérdései. Korunk. XVII. évf. (1958) 7. sz. 1003–1012.

SZENTIMREI Judith: Székely festékesek. (Néprajzi Füzetek.) Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Bukarest, 1958

BANDI Dezső: A népi kerámia hagyományainak továbbfejlesztéséért. Művelődés. XI. évf. (1958) 8. sz. 15–17.

GÖNYEY Sándor: Beszterce vidéki cserépedények a Néprajzi Múzeumban. Néprajzi Értesítő. XL. évf. (1958) 231–240.

LÁZÁR József: Egy kollektivista család jövedelme. Korunk. XVII. évf. (1958) 5. sz. 694–698.

BERLÁSZ Jenő: Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században. Budapest, 1958

FRIEDMANN Gizella: Elemi iskolások időbeosztása. Korunk. XVII. évf. (1958) 10–11. sz. 1547–1551.

DEBRECZY Sándor: Pedagógiai kísérlet Inaktelkén. Korunk. XVII. évf. (1958) 9. sz. 1356–1359. P 1958

MÁNDOKI László: Az Orion csillagkép a magyarságnál. Néprajzi Értesítő. XL. évf. (1958) 161–170.

DIÓSZEGI Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1958

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék