Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1966: 76 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-76

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

(n. n.) Körösfői népművészek. Falvak Dolgozó Népe. XXII. évf. (1966) 18. sz. 4.

KASSAY Miklós: Harmadik életkor. Korunk. XXV. évf. (1966) 11. sz. 1520–1526.

MORVAY Judit: A had és nemzetség fogalmának körülhatárolása. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 481–494.

KENÉZ Győző: Tűzlopás – XVII. századi boszorkányperben. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 3. sz. 451–452.

JANÓ Ákos: A társasmunkák, és a kendermunkák társas jellege Szatmárban. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 517–527.

SZABÓ T. Attila: Védelemre szorul-e Kriza János? Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 576–578.

FARAGÓ, József: „Ciobanul care şi-a pierdut oile” în folclorul maghiar. In: Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962–1964. Cluj-Napoca, 1966 455–461.

FARAGÓ József: Mesemondás és falusi közművelődés. Korunk. XXV. évf. (1966) 249–252.

FARAGÓ József: Lúdas Matyi a népek folklórjában és a világirodalomban. Utunk. XXI. évf. (1966) 3. sz. 2.

FARAGÓ József: Egy kis krasznai népmese. Utunk. XXI. évf. (1966) 17. sz. 2.

MITRULY Miklós: Rejtőző mesék. Korunk. XXV. évf. (1966) 2. sz. 254–255.

NAGY Gábor, O.: Részletek egy szólásmagyarázó szótárból. Magyar Nyelvőr. LXXXIX. évf. (1965) 2. sz. 223–231.; 3. sz. 367–374., 4. sz. 466–476.; XC. évf. (1966) 1. sz. 81–86., 2. sz. 189–193., 3. sz. 297–301.; XCII. évf. (1968) 3. sz. 334–335.

FARAGÓ József: Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 566–568.

ORTUTAY Gyula: Román népballadák és népdalok. In: Uő: Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok. (Elvek és utak.) Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1966 280–285.

ALMÁSI István: Román refrének a moldvai csángók népdalaiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 119–124.

MITRULY Miklós: Petőfi „alku”-jának három erdélyi változata. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 568–569.

VÉRTES O. András: Kájoni x betűje. Magyar Nyelv. LXII. évf. (1966) 4. sz. 461–462.

GERGELY Piroska, B. – KÓSA Ferenc – ZSEMLYEI János: „A magyar nyelv feudalizmuskori román kölcsönszavai” című szótörténeti monográfia szerkesztése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 93–110.

MÁRTON Gyula: Moldvai csángó puj ‘kukorica’ < román pui. Magyar Nyelv. LXII. évf. (1966) 1. sz. 92–95.

MÁRTON Gyula: Román kölcsönszavaink alaktani beilleszkedése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 289–297.

KÁLMÁN Béla: Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1966

TEISZLER Pál: Adalékok a nyelvjárási rendszerek területi vonatkozásaihoz. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 131–142.

MURÁDIN László: A Románia Szocialista Köztársaság Magyar Nyelvjárási Atlaszának orvanyaga. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 148–153.

MURÁDIN László: A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának orvanyaga. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 338–356.

GÁLFFY Mózes: A nyelvjárási feltételes módú igealakok tagadó szós szerkezetének jelentésfejlődéséhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 309–314.

MÁRTON Gyula: A székely nyelvjárási ~ iszánkodik isánkodik. (Adalék a sz : s megfelelés kérdéséhez.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 334–337.

MURÁDIN László: A -ni, -nitt, -nul, -nül határozórag-csoport funkciója és erdélyi elterjedése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 45–60.

MURÁDIN László: Az -ít igeképző erdélyi nyelvjárási hangalakja és alakulásmódja. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 315–323.

PÉNTEK János: A körösfői í-zés állapota. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 61–75.

SZABÓ T. Attila: Egy mezőségi nyelvjárási emlék 1552-ből. Magyar Nyelv. LXII. évf. (1966) 4. sz. 492–496.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék