Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1982: 203 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-203

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

FARAGÓ József: Magyar–román néprajzi bibliográfia. Utunk. XXXVII. évf. (1982) 51. sz. 4.

TARISZNYÁS Márton (összeáll.): Gyergyó helyismereti-néprajzi bibliográfiája. In: Uő: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. Kós Károly előszavával. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 250–276.

GÉMES Magda, S. – GYÖRGYI Erzsébet – VARGA Mária: Földes László irodalmi munkássága. Ethnographia. XCIII. évf. (1982) 3. sz. 478–484.

TÁTRAI Zsuzsanna (összeáll.): Mutató az Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – 1940–1969. (LI–LXXX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982

KELEMEN Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület irománytárában. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 293–300.

CSEKE Péter: Körösvidéki néprajzkutatók. Művelődés. XXXIV. évf. (1981) 12. sz. 15–18.; XXXV. évf. (1982) 1. sz. 17–19.

HASZMANN Pál – HASZMANN József: Múzeum és iskola. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 3. sz. 13.

KÓS Károly: Torockó múzeuma. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 7. sz. 37–39.

KELEMEN Lajos: Nyárádmenti műtárgyak az 1900. évi párizsi világkiállításon. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 260–263.

KELEMEN Lajos: Megyénk és városunk a párizsi kiállításon. [Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely.] In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 264

BOLDIZSÁR ZEYK Imre: Néprajzi képzés az általános iskolában. Tordaszentlászlói „kincskeresők”. Művelődés. XXXIV. évf. (1981) 11. sz. 33–35.; 12. sz. 34–36.; XXXV. évf. (1982) 1. sz. 39–41.; 2. sz. 37.

FARAGÓ József: A bihari folklórgyűjtő mozgalom példája. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 10. sz. 35–36.

FARAGÓ József: A Kalevala Társaság címére. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 9. sz. 30.

KRÍZA Ildikó (szerk.): Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982

MÁTÉ Jakab: A felsőfokú hungariológiai oktatás és tudományos kutatás a Román Szocialista Köztársaságban. Magyar Nyelvőr. CVI. évf. (1982) 4. sz. 419–430.

KELEMEN Lajos: Pákei Pákei Lajos. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 307–308.

KELEMEN Lajos: Pákei Lajos. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 309–312.

KELEMEN Lajos: Tóth István. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 313–317.

KELEMEN Lajos: A házsongárdi temető nagy halottairól beszél Kelemen Lajos, a kiváló történettudós. (Hobán Jenő interjúja.) In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 318–338.

KÓS Károly: Előszó [Tarisznyás Mártonról]. In: Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. Kós Károly előszavával. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 5–11.

NAGY Margit, B.: A művészettörténész Kelemen Lajos. In: Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 9–16.

SZABÓ T. Attila: A gazdag szóár ámuldoztat el mindannyiunkat… A szerző válaszól Páll Árpád kérdéseire. Új Élet. XXXV. évf. (1982) 22. sz.

TÓFALVI Zoltán: Viski Károly. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 9. sz. 31–32.

(n. n.) Faragó József 60 éves. In: Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 8. A Folklore Tanszék Évkönyve. Budapest, 1982 10–25.

BOKOR Imre: Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 1. sz. 34–35.; 3. sz. 29.; 4. sz. 32.; 8. sz. 27.

KÓS Károly: Néphagyomány és korszerűség. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 5. sz. 30–31.

BIRÓ Zoltán: A folklór útja a tegnapból a mába. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 10. sz. 26–28.

MARTIN György: A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. Ethnographia. XCIII. évf. (1982) 1. sz. 73–83.

BARABÁS Jenő: A változatok vizsgálatánal jelentősége a néprajzban. In: Módy György – Balassa Iván – Ujváry Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. (Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei, 39.) Debrecen, 1982 9–13.

BALASSA Iván: Adatok Debrecen és Erdély néprajzi kapcsolatához a XVIII–XIX. században. In: Módy György – Balassa Iván – Ujváry Zoltán (szerk.): Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. (Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei, 39.) Debrecen, 1982 371–375.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék