Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1994: 379 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-379

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KÖNCZEI Csilla: Könczei Ádám (1928–1983) néprajzi munkásságának bibliográfiája. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1994. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994 340–343.

MARTIN György – PÁLFY Gyula: Bibliography of György Martin’s works. [Martin György irodalmi munkássága.] Acta Ethnographica Hungarica. XXXIX. évf. (1994) 1–2. sz. 21–34.

IMREH István: Látom az életem nem igen gyönyörű. (A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764.) Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994

TÓTH, István György (szerk.): Relationes missionarium de Hungaria et Transilvania (1602–1707). Bibliotheca Hungariae in Roma. Roma–Budapest, 1994

FARAGÓ József: A Bolyai Egyetem és a Bolyai Társaság. Hitel. VII. évf. (1994) 9. sz. 38–43.

ÁRVA Vince, P.: Üdvözlő beszéde. In: Lukács János (szerk.): Változás diákszemmel. A magyar Néprajzszakos Hallgatók II. Nemzetközi Konferenciáján elhangzott előadások. Illyefalva, 1993. okt. 14–18. KMDSZ Néprajzi Szakosztálya. Kolozsvár, 1994 9–13.

KESZEG Vilmos: Növény és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. III. évf. (1994) [1993] 1 [2]. sz.

NAGY Géza: A besztercei vándorgyűlés története. In: Biró Vencel (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Besztercén 1943. szeptember hó 5–7. napján tartott tizennyolcadik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1994 13–28.

(n. n.) Csíkszék a XVII. század második felében. Az utolsó csíki tatárbetörés 300. évfordulóján rendezett szimpózium: Csíki Székely Múzeum (Mikó-vár), 1994. május 5. Programfüzet. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda, 1994

(n. n.) A Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlése. Néprajzi Hírek. XXIII. évf. (1994) 3–4. sz. 151–152.

HAÁZ Ferenc Rezső: A kollégium néprajzi gyűjteménye. In: Uő: Udvarhelyi tanulmányok. (Múzeumi füzetek, 10.) Haáz Rezső Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 1994 91–94.

SCHWALM Edit, Cs.: A Dobó István Vármúzeum kalotaszegi férfi viseleti darabjai. Agria. XXIX–XXX. (1993–1994) 207–224.

FARAGÓ József: A romániai magyar folklórkiadás újabb évei 1978–1984. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1994. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994 333–339.

FARAGÓ József: Egy pályázat margójára. A Kárpát-medence magyar történeti népmondáinak összegyűjtése. Helikon. V. évf. (1994) 25. sz. 1–2.

OLOSZ Katalin: Magyartanítás és néprajzi tájékozódás. A marosvásárhelyi református kollégium diákjainak magyar dolgozatai a múlt század hatvanas éveiből. Művelődés. XLVI. (XLIII.) [XLVII.!] évf. (1994) 12. sz. 41–42.

PÁLL Éva: Néprajzi gyűjtőtábor a szilágysági Széren. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. III. évf. (1994) [1993!] 1 [2!]. sz. 7–8.

VASAS Samu: Fiaim, csak énekeljetek. Kalotaszeg. Új sorozat, V. évf. (1994) 9. sz. 1.

VASAS Samu: Hová jut el Kalotaszeg. Kalotaszeg. Új sorozat, V. évf. (1994) 10. sz. 2.

FARAGÓ József: Az erdélyi néprajzi tanulmányokról – ötven év távlatában. Ethnographia. CV. évf. (1994) 2. sz. 663–668.

FARAGÓ József: Az Erdélyi Néprajzi Tanulmányokról – ötven év távlatában. Nyelvünk és Kultúránk. XXIV. évf. (1994) 1. sz. 89–90., 2. sz. 125–128.

FARAGÓ József: Az erdélyi néprajzi tanulmányokról – ötven év távlatában. In: Keszeg Vilmos – Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1994 311–315.

HALÁSZ Péter: Eredmények és feladtok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1–2. sz. 1–37.

IMREH István: Az Erdélyi Tudományos Intézet és a tájkutatás. Korunk. 3 f. V. évf. (1994) 9. sz. 17–21.

NAGY Olga: Néprajzkutatásunk fóruma. Korunk. 3 f. V. évf. (1994) 10. sz. 126–127.

NEMÉNYI Ágnes: A szociológia kolozsvári műhelyéből. (In memoriam Ion Aluas). Korunk. 3 f. V. évf. (1994) 9. sz. 43–46.

OLOSZ Katalin: Eredmények és feladatok Kalotaszeg néprajzi kutatásában. Néprajzi Hírek. XXIII. évf. (1994) 3–4. sz. 33–51.

B. Zs. [BARANYAI Zsolt]: Gyarmathy Zsigáné… In: Péter László (főszerk.): Új magyar irodalmi lexikon l. A–Gy. Budapest, 1994 716–717.

BALASSA Iván: Száz éve született Haáz Ferenc Rezső. In: Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok. (Múzeumi füzetek, 10.) Haáz Rezső Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 1994 109–110.

BORCSA János – BODOR András – PÉNTEK János – BERTA Árpád – BAKK Pál – SENGA Toru: Szentkatolnai Bálint Gábor. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 220.) Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1994

IMREH István: Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1994) 1–2. sz. 104–125.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék