Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2002: 182 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-182

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

CSIBI Margit – KOZMA-KIS Erzsébet-Edit: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén 2001-ig megírt néprajzi témájú szakdolgozatok jegyzéke. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 12.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 233–237.

KEMÉNYFI Róbert: Kósa László válogatott bibliográfiája. Néprajzi Látóhatár. XI. évf. (2002) 1–4. sz. 39–45.

SASVÁRI Olga – SZABÓ Klára: Néprajzi Látóhatár. Tartalommutató. I–X. évfolyam. 1992–2001. Debrecen, 2002

SZILÁGYI Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum folyóirat néprajzi írásainak annotált bibliográfiája (a kezdetektől 1916/17-ig). Szerkesztette Szabó Á. Töhötöm. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XII. évf. (2002) 1–2. sz. 3–90.

DUKRÉT Géza: Partiumi honismereti konferencia Kaplonyban. Honismeret. XXX. évf. (2002) 1. sz. 94–95.

BIRÓ Rózsa – BOÉR Hunor: A Székely Nemzeti Múzeum kezdetei, 1875–1881. Acta VIII/1. (2002) Sepsiszentgyörgy. 7–58.

BOÉR Hunor: Adatok a Székely Nemzeti Múzeum két világháború közötti történetéhez. Acta VIII/1. (2002) Sepsiszentgyörgy. 217–234.

BOÉR Hunor – KÓNYA Ádám: A Székely Nemzeti Múzeumba tervezett fal és üvegfestmények. Acta VIII/1. (2002) Sepsiszentgyörgy. 115–162.

BOÉR Hunor – TÓTH Szabolcs: Közművelődési rendezvények a Székely Nemzeti Múzeumben a két világháború között. Acta VIII/1. (2002) Sepsiszentgyörgy. 163–216.

BORBÉLY Erika: Muzeológiai szakgyakorlat. Művelődés. LV. évf. (2002) 12. sz. 25–26.

SZŐCS GAZDA Enikő: A székelyföldi szőttesmozgalom és a Székely Nemzeti Múzeum. Acta VI/2. (2002) Sepsiszentgyörgy. 203–214.

KESZEG Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In. Tánczos Vilmos – Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről II. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2002 119–170.

MOHAY Tamás: Adatok és szempontok a romániai néprajzi kutatás tizenkét évéhez. In. Tánczos Vilmos – Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről II. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2002 37–64.

OLOSZ Katalin: Benedek Elek és a magyar néprajztudomány. Művelődés. LV. évf. (2002) 3. sz. 10–14.

AJTAY Ferenc: Sztripszky Hiador életútja (1875–1946). Művelődés. LV. évf. (2002) 3. sz. 28–29.

ANTAL Árpád: Csendes főhajtás Jénáki Ferenc emléke előtt. Székelyföld. VI. évf. (2002) 5. sz. 131–137.

BERNARD Le Calloc’h: Ki volt Kőrösi Csoma Sándor első tibeti tanára? Magyar Nyelv. XCVIII. évf. (2002) 4. sz. 502–508.

KESZTYÜS Tibor: Kőrösi Csoma Sándor kézírásos szövege Göttingenben. Magyar Nyelv. XCVIII. évf. (2002) 4. sz. 499–501.

RÁDULY János: Konsza Samu három levele. Művelődés. LV. évf. (2002) 3. sz. 20–21.

SZIKSZAI Mária: Álmos idők – álmodozó paradigmák, avagy gondolatok az etnográfiai megszokottság álmosító érzéseiről. Korunk. 3 f. XIII. évf. (2002) 3. sz. 60–64.

KOCSIS Károly: Vázlat a magyar etnikai térképezés történetéhez. Néprajzi Látóhatár. XI. évf. (2002) 1–4. sz. 227–240.

SZENKOVICS Enikő: Iskolai szubkultúra avagy a fiúk lázadása. Művelődés. LV. évf. (2002) 1. sz. 20–22.

VOIGT Vilmos: Az elterjedés fogalma. Néprajzi Látóhatár. XI. évf. (2002) 1–4. sz. 113–123.

ORBÁN Balázs: Kiegészítések a Székelyföld leírásához I. Háromszék. Szerkesztette és a kísérőtanulmányt írta Lénárt Anna. Gondozta és sajtó alá rendezte Dobra Judit. Charta Kft. Sepsiszentgyörgy, 2002

SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 12.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002

SZABÓ Á. Töhötöm (szerk): Életutak és életmódok. (Kriza Könyvek, 15.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002

SZIKSZAI Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002

NASTASĂ, Lucian (szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România 1945–1955. [Romániai magyarok] Cluj, 2002

HAJDÓ KHELL Noémi: Az arad-gáji székelyek. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 12.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 167–180.

GÁBRIEL András: Aranyosszék magyarsága. Honismeret. XXX. évf. (2002) 4. sz. 71–76.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék