Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2003: 179 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-179

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

JAKAB Albert Zsolt (összeáll.): Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). Anyagát gyűjtötte és rendszerezte Jakab Albert Zsolt. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIII. évf. (2003) 1–2. sz. 3–188.

(n. n.) „Szigorúan titkos”. Dokumentumok a Magyar Külügyminisztérium levéltárából. Korunk. 3 f. XIV. évf. (2003) 2. sz. 108–119. P 2003

SZEPESI Andrea: A kecskeméti Szórakaténus Játékmúzeum játékkészítő és kézműves műhelye. In: Szikszai Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 193–199.

KALMÁR Ágnes: Játékok Erdélyből. A kecskeméti Szórakaténusz Játkmúzeum és Műhely gyűjteményei. In: Szikszai Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 185–192.

ALBERT Ernő: Eredmények és feladatok a háromszéki néprajzkutatásban. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. (Kriza Könyvek, 17.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 7–20.

ASZTALOS Enikő: A marosvásárhelyi Népi Egyetem néprajzi tanfolyamának tíz éve. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 5. sz. 87–88.

FARAGÓ József: Visszapillantás doktori disszertációm kalandos sorsára. Néprajzi Látóhatár. XII. évf. (2003) 3–4. sz. 75–79.

MENTOVICH Gyula: Székelyföldi útinapló (1864. július 15–augusztus 24.). In: Olosz Katalin: Egy kiállítás emlékképei. (Kriza Könyvek, 16.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 48–74.

OLOSZ Katalin: Egy kiállítás emlékképei. (Kriza Könyvek, 16.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003

OLOSZ Katalin: Szabó Sámuel néprajzi gyűjtőútja 1864-ben és az első magyarországi háziipari-néprajzi kiállítás. In: Uő: Egy kiállítás emlékképei. (Kriza Könyvek, 16.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 5–41.

SZABÓ Á. Töhötöm: A magyar nyelvű néprajzi felsőoktatás, kutatás és muzeológia Romániában. Néprajzi Látóhatár. XII. évf. (2003) 1–2. sz. 83–114.

SZABÓ Judit: Balázs Márton és a háromszéki néprajzkutatás. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. (Kriza Könyvek, 17.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 21–33.

VÁMSZER Géza: Néprajzi, népművészeti, múzeumi és háziipari mozgalmak Csíkban a két háború között. Művelődés. LVI. évf. (2003) 6–9. sz. 124–127.

FARAGÓ József: Találkozásaim Kriza Jánossal. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 5. sz. 39–41.

GAZDA Klára: Nagy Jenő emlékezete. Művelődés. LVI. évf. (2003) 6–9. sz. 101–102.

KOVÁCS Ferenc: Bitay Árpád emlékezete. Művelődés. LVI. évf. (2003) 4. sz. 29–31.

SZABÓ Judit: Balázs Márton és a háromszéki néprajzkutatás. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. (Kriza Könyvek, 17.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 21–33.

SZŐCS János: A székely múzeumi mozgalom jelentős alakja: S. Nagy Jenő. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 4. sz. 76–77.

NAGY Olga: Népismeret, szociális védelem – falufejlesztés. Művelődés. LVI. évf. (2003) 6–9. sz. 115–117.

PETI Lehel: Beavatás. Művelődés. LVI. évf. (2003) 1. sz. 15–17.

SZABÓ Sámuel: Rövid utasítás tájékozásul, honismereti adatokat gyűjtők számára. In: Olosz Katalin: Egy kiállítás emlékképei. (Kriza Könyvek, 16.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 45–47.

DIMÉNY Attila – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. (Kriza Könyvek, 17.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003

SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 19.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003

SZIKSZAI Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003

TRÓCSÁNYI András: A környező országok magyarságának területi-kulturális jellemzői. Néprajzi Látóhatár. XII. évf. (2003) 1–2. sz. 5–33.

FIRTELMEISTER Erzsébet: Gyimesek árvája – Gyimesbükk. Művelődés. LVI. évf. (2003) 4. sz. 17–18.

BOLDIZSÁR ZEYK Imre: Kalotaszeg. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 4. sz. 46–49.

BAKÓ Boglárka: „... Itthon vagyunk megszokva, ... ideköt minden...” Egy barcasági magyar közösség lokális identitástudatáról és interetnikus kapcsolatrendszeréről. In: Uő (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003 165–188.

BENEDEK Csaba: Idegenek a faluban. A beilleszkedés körülményeinek vizsgálata három magyar faluközösségben. Néprajzi Látóhatár. XII. évf. (2003) 3–4. sz. 135–165.

BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna: „Hát ezek kezdtek sokan lenni…” Magyarok és cigányok Korondon. In: BAKÓ Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003 65–82.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék