Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2004: 109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

SZÉKELY Zsolt: Kiadatlan Kós Károly-levelek. Erdélyi Múzeum. LXVI. évf. (2004) 1–2. sz. 51–56.

JUHÁSZ Dezső: Bura László köszöntése. Magyar Nyelv. C. évf. (2004) 2. sz. 246–248.

KÖNCZEI Csongor: A tánczház szervező Könczei Ádám. In: Könczei Ádám – Könczei Csongor: Tánczház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Szerkesztette Könczei Csongor. (Kriza Könyvek, 24.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 5–7.

KÖNCZEI Ádám – KÖNCZEI Csongor: Tánczház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Szerkesztette Könczei Csongor. (Kriza Könyvek, 24.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004

POZSONY Ferenc – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004

SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004

TÓTH Orsolya – KAUCSÁR Tamás: Barangolás Kalotaszegen. Honismeret. XXXII. évf. (2004) 1. sz. 70–73.

KESZEG, Vilmos: Frontières, modification des frontières, passage de frontières. Récits sur le sort des minoritiés. In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 167–212.

OZSVÁTH Imola: Egy dél-erdélyi település története a statisztikák és az egyéni élettörténetek tükrében. In: Pócs Éva (szerk.): Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17–18-án. (Studia Ethnologica Hungarica, V.) L’Harmattan–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2004 103–124.

GÁSPÁR Kinga: A kisebbségi nyelvtervezés egy közvetett formája, a közéleti nyelvhasználat szabályozása és ennek visszhangja a kolozsvári román és magyar napi sajtóban. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. (2004) 3–4. sz. 113–137.

JAKAB Ágnes: Nemzedékek és nemzetiségek Kőrispatakon. In: Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 174–247.

KEMÉNYFI, Róbert: La structure ethnique de la ville Cluj. In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 7–22.

SZABÓ Á. Töhötöm: Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. In: Veres Valér (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Társadalomtudományok. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2004 187–213.

SZABÓ Á. Töhötöm: Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. Székelyföld. VIII. évf. (2004) 9. sz. 122–144.

OLÁH Sándor: Cigányok és magyarok egy székely faluban. In: Uő: Falusi látleletek (1991–2003). Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2004 227–236.

KISS, Antal: Au croisement de la paysannerie et de la bourgeoise. Les variations de l’exploitation agricole au sein de la communauté Hóstát de Cluj au XXe siècle. In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 119–138.

PETI Lehel: Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy kis-Küküllő menti agrártelepülésen. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 184–212.

PETI Lehel: Az agrárgazdaság posztszocialista átalakulása a Kis-Küküllő menti falvakban. Korunk. XV. évf. (2004) 12. sz. 103–107.

SZABÓ Á. Töhötöm: Stratégiakeresés és alkalmazkodás. Korunk. XV. évf. (2004) 12. sz. 99–103.

PETI Lehel: Családok és gazdasági egységek Héderfáján. Korunk. XV. évf. (2004) 3. sz. 108–111.

PETI Lehel: Gazdasági stratégiák Héderfáján a rendszerváltozás után. In: A. Gergely András – Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete Könyv Kiadó Kft.–ELTE Kultruális Antropológiai Szakcsoport. Budapest, 2004 221–229.

PETE-KOMÁROMY Sára: Édes, boldog élet. A nagykárolyi mézeskalácsosság szimbólumai. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 129–138.

FÖLDI István: Századelő az udvartereken. Rendhagyó szociográfia. (Kriza Könyvtár.) A szociográfia alapszövegének gondozója, a kötet szerkesztője Szabó Judit, Incze László és Antal Árpád. A szómagyarázatokat Szabó Judit készítette. Földi István életpályáját Antal Árpád bevezető tanulmánya vázolja. Magáról a céhes városról Incze László kötetzáró írása nyújt áttekint Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004

BALASSA M. Iván: Erdély népi építészetének felmérése. Honismeret. XXXII. évf. (2004) 1. sz. 86–87.

MAJOR Miklós: Napsugárdíszes oromfalak a szilágysági Kárásztelkén. Honismeret. XXXII. évf. (2004) 1. sz. 42–45.

ROMHÁNYI András: A székelykapu. Honismeret. XXXII. évf. (2004) 2. sz. 82–86.

TELENKÓ, Bazil Mihály: La structure spatiale du cimetière de Házsongárd. La configuration ethnique de Cluj au XXe siècle selon la perspective de la „cité des morts”. [A házsongárdi temető térszerkezete. Kolozsvár etnikai arculatának XX. százada a „holtak városa” tükrében.] In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 57–74.

TELENKÓ Bazil Mihály: A házsongárdi temető térszerkezete. Kolozsvár etnikai arculatának XX. százada a „holtak városa” tükrében. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. (2004) 1–2. sz. 9–28.

KOVÁCS András: Bonchida – Bánffy kastély. (Erdélyi Műemlékek, 10.) Második, javított kiadás. Transylvania Trust Alapítvány–Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2004

DEMÉNY István Pál: Háromszéki és kalotaszegi ácsolt ládák. Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a tárgykatalógust összeállította Szőcsné Gazda Enikő. A rajzokat Zakariás Attila készítette. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 2004

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék