Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2004: 109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KISS, Antal: Les principaux traits de la culture alimentaire à Cluj au XXe siècle. [Meghatározó jegyek Kolozsvár XX. századi táplálkozáskultúrájában.] In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 139–166.

LOVAS KISS Antal: Meghatározó jegyek Kolozsvár XX. századi táplálkozáskultúrájában. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. (2004) 1–2. sz. 83–112.

HALÁSZ Eszter: A szatmári szilvalekvár. Honismeret. XXXII. évf. (2004) 1. sz. 75–76.

KINDA István: Kapcsolatok, tőkék, konfliktusok. Egy magyar–holland testvérkapcsolat krízise. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 158–183.

MIKLÓS Zoltán: A vállakozói kultúra és a benne rejlő kapcsolathálók. Egy (sikeres) üzletember kapcsolatrendszere. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 134–158.

MIKLÓS Zoltán: A vállalkozói kultúra és a benne rejlő kapcsolathálók. In: A. Gergely András – Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok .Sárkány Mihály 60. születésnapjára. ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport–MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest, 2004 176–187.

HARBULA Hajnalka: Női köztér Kolozsváron a hetvenes, nyolcvanas években. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 80–89.

SIMON Boglárka: Sztereotípiák és reprezentáció – a nemi szerepek megkettőződése egy Budapesten tanuló vietnami egyetemista közösségben. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 10–29.

TURAI Tünde: Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi helyzetének vizsgálata. (Kriza Könyvek, 21.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004

ÁGOSTON-PALKÓ Emese: Házassági anyakönyvek és házasodási kapcsolatok Sztánán, Zsobokon és Kispetriben. In: Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 9–70.

SZABÓ Márta: A magyarlapádi házassági anyakönyvek. In: Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 130–173.

TURAI Tünde: A nagycsalád intézményének bomlása és hagyományának továbbörökítési lehetőségei a Szilágyságban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 213–227.

SZABÓ Á. Töhötöm: Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A társasmunka és a kölcsönösség néhány jellemzője. In: Szabó Levente – Virginás Andrea (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Bölcsésztudományok. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2004 22–41.

ILYÉS Sándor: Fekete kereszt alatt. A megesett leány büntetőrítusainak szimbolikája a moldvai csángóknál. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 59–80.

KINDA István: A protestáns pap és közössége konfliktusa. Korunk. 3. f. XV. évf. (2004) 12. sz. 54–58.

KINDA István: Az egyházi segélyek elosztásának krízise. In: A. Gergely András – Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete–Könyv Kiadó–ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport. Budapest, 2004 135–144.

MIKLÓS Zoltán: Az öröklés időbeni változása egy család három generációja esetében. Korunk. 3. f. XV. évf. (2004) 3. sz. 105–108.

BÁNHÁZI Emőke: Magitta lakossága a történeti demográfiai adatok tükrében. In: Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 71–129.

BOKOR Zsuzsa: Úgy elmegyek, meglássátok… Román nők migrációs stratégiái egy olaszországi városban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 30–52.

BARTHA, Elek: Les confessions et les espaces religieux à Cluj. In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 41–56.

DALLOS, Csaba: Les petites Églises hongroises à Cluj. [Kolozsvár magyar kisegyházai.] In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 75–88.

DALLOS Csaba: Kolozsvár magyar kisegyházai. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. (2004) 1–2. sz. 29–45.

KISS Réka: Egyház és közösség a 17. században a Küküllői Református Egyházmegye iratai alapján. In: Pócs Éva (szerk.): Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17–18-án. (Studia Ethnologica Hungarica, V.) L’Harmattan–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2004 83–101.

SZALMA Anna-Mária: Szent gyermekkor. A Szent egy megnyilvánulása Gyergyószentmiklóson. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 190–199.

VINCZE Kata Zsófia: Sábeszek és szombatok. A szombat ünnepe budapesti zsidók körében. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 53–79.

SZIKSZAI Mária: Szent Antal-legendák a magyar kódexirodalomban. A történeti antropológia néhány tanulsága. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 273–284.

JANKUS Kinga: A halotti hiedelmek szerepe egy csíki közösségben. In: Pócs Éva (szerk.): Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17–18-án. (Studia Ethnologica Hungarica, V.) L’Harmattan–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2004 125–150.

PETI Lehel: Elromlott a világ. Egy mítosz archetipológiája, avagy a moldvai csángók időszemléletéről. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 39–58.

HEGYELI Attila: A küszöb nagy hágó. A térbeli határ egy archetípusa a folklórban. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 9–38.

SZABÓ, Árpád Töhötöm: Espaces visibles et invisibles à Cluj. [Látható és láthatatlan terek Kolozsváron.] In: Verebélyi, Kincső (éd.): Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. Budapest, 2004 23–40.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék