Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2005: 148 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-148

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

GAZDA Andrea: Tárgy és reprezentáció a barátosi hozománylevelekben. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 136–163.

SZÉKELY Melinda: Élő tárgy – halott tárgy. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 200–236.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Viselettörténeti adatok a 17–18. századi háromszéki hozománylevelekben. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 164–199.

BARABÁS László: Írások a sóvidéki székely harisnyáról. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 114–135.

MIKLÓS Zoltán: Látvány és valóság. Udvarhelyszék falusi társadalmainak néprajzi öröksége. In: Zepeczaner Jenő (szerk.): Haáz Rezső Múzeum. Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005 20–23.

DEMETER Éva: Párhuzamok a tojásornamentika értelmezéséhez. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 237–252.

BERECZKI ORBÁN Zselyke: Györgyfalva női inghímzései. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 272–293.

LACKOVITS Emőke, S.: Török hatások a bakonyi és Balaton-felvidéki hímzett református liturgikus textileken, valamint a paraszti hímzéseken. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 253–271.

TÖTSZEGI Tekla: Kígyómotívum a mérai textíliákon. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 294–324.

DEMETER István – MIKLÓS Zoltán: Nyikó menti díszített cserepek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó-völgyében. (Múzeumi Füzetek, 25.) Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005

PILAT, Liviu: Helyzetképek egy moldvai falu mindennapi életéből. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 92–100.

ŞERBAN, Stelu: Moldvai katolikusok és ortodoxok kapcsolatainak ideológiai és társadalmi vonatkozásai. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 132–156.

KOVÁCSNÉ ISTVÁN Anikó: Senki sem lehet proféta a saját hazájában? Máthé Ferenc vargyasi fafaragó életművének társadalmi reflexiói. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 125–146.

HEGYELI Attila: Esettanulmány egy modern klézsei családról. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 226–234.

PETI Lehel: Stratégiák és lehetőségek a moldvai csángók magyar nyelvű oktatásában. Hegyeli Attilával beszélget Peti Lehel. Nyelvünk és Kultúránk. XXXV .évf. (2005) 138. 107–110.

ILYÉS Sándor: A megesett leány büntetőrítusai a moldvai csángóknál. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 57–91.

KINDA István: A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalomban. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 21–56.

MIKLÓS Zoltán: Öröklési jogszokások a moldvai csángóknál. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 101–131.

MOHÁCSEK Magdolna – VITOS Katalin: Migráció és településfejlődés. A magyarfalusi vendégmunkások fogyasztói szokásai. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 214–225.

DIACONESCU, Marius: A moldvai katolikusok identitáskrízise a politika és a historiográfiai mítoszok között. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 9–20.

JAKAB Albert Zsolt – PETI Lehel: Átszerveződő identitások a kettős állampolgárság kudarca folytán. Korunk. 3. f. XVI. évf. (2005) 1. sz. 118–121.

JAKAB Albert Zsolt – PETI Lehel: A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói a nyilvánosságban. Székelyföld. IX. évf. (2005) 12. sz. 107–124.

KOCSIS Mónika – PETE-KOMÁROMY Sára: „székely sem leszek, olasz leszek marcobello.” Identitásválságok és szimbolikus kifejeződéseik a Dispután. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 47–64.

PETI Lehel: Identitásmodelláló tényezők a moldvai csángó falvakban. Tabula. VIII. évf. (2005) 2. sz. 201–217.

PETI Lehel: Csángómentő magyarok – identitásmodelláló tényezők Moldvában. Székelyföld. IX. évf. (2005) 8. sz. 70–88.

KINDA István: A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban. Székelyföld. Kulturális folyóirat. IX. évf. (2005) 4. sz. 133–145.

KINDA István: „Vannak cigányok, akik finomak…” Református egyház és Jehova Tanúi – kizáró és befogadó közösségek. Székelyföld. Kulturális folyóirat. IX. évf. (2005) 9. sz. 113–132.

PÁPAI Virág: Egy neoprotestáns család Klézsén. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 193–213.

PETI Lehel: Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 157–192.

PETI Lehel: Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. Korunk. XVI. évf. (2005) 12. sz. 102–109.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék