Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2006: 90 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ILYÉS Sándor (összeáll.): A moldvai csángók bibliográfiája. Anyagát gyűjtötte Meinolf Arens, Agnieszka Barszczewszka, Chris Davis, Marius Diaconescu, Hála József, Halász Péter, Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Lajos Veronika, K. Lengyel Zsolt, Lőrinczi Marinella, Papp József András, Pávai István, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Tompa Ferenc, Udvardy Frigyes, Vincze Gábor. Szerkesztette Ilyés Sándor, Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006

JAKAB Albert Zsolt (összeáll.): Kallós Zoltán bibliográfiája. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 9–30.

JAKAB Albert Zsolt – SZABÓ Zsolt (összeáll.): Szentimrei Judit bibliográfiája. In: Gazda Klára – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 11–30.

VASS Erika: Műtárgyak üzenete. Esettanulmány a Szabadtéri Néprajzi Múzeum példáján keresztül. In: Gazda Klára – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 288–298.

PÁVAI István: Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. In: Uő: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 181–186.

ILYÉS Sándor (lejegyezte): „...ha több lehetőség lett volna, több mindent lehetett volna csinálni...” Kallós Zoltánnal beszélget Pozsony Ferenc. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 2006 31–57.

ILYÉS Sándor – JAKAB Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 2006

POZSONY Ferenc: Szentimrei Judit. In: Gazda Klára – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 9–10.

POZSONY Ferenc: Kallós Zoltán 80 éves. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 2006 3–5.

PRÓNAI Csaba: Egy újító utóélete. Wlislocki Henrik reneszánsza Nyugat-Európában. Napút. VIII. évf. (2006) 9. sz. 24–27.

TAMÁSNÉ SZABÓ Csilla: Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 10. sz. 127–129.

(n. n.) Levelek Kallós Zoltánhoz. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 2006 59–112.

(n. n.) Képek Kallós Zoltán életéből. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. (2006) 1–2. sz. 2006 113–142.

PETI Lehel: Távlatok és értékhorizontok. Balla Bálinttal 1956-ról beszélget Peti Lehel. Korunk. XVII. évf. (2006) 4. sz. 77–80.

BALÁZS Imre József: Munkás-szubkultúrák történetei. A hatvanas évek első felének prózairodalma. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 9. sz. 16–24.

ILYÉS Sándor: Történeti szubkultúrák, csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 10. sz. 55–69.

KESZEG Anna: Az elitek szubkultúrája. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 9. sz. 25–30.

KESZEG Vilmos: Csoportok és kultúrák. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 9. sz. 3–7.

SÓLYOM Andrea: Az állandosuló átmenet kultúrája. Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 9. sz. 31–44.

SZABÓ Á. Töhötöm: Határaink: egy csoportkultúra megalkotása. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 9. sz. 8–15.

GAZDA Klára – TÖTSZEGI Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006

JAKAB Albert Zsolt – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 27.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006

PÁVAI István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006

PETI Lehel – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. (Kriza Munkák.) Nis Kiadó. Kolozsvár, 2006

ZAKARIÁS Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Szerkesztette Szabó Á. Töhötöm. Triade Kiadó. Kolozsvár, 2006

HRENCIUC, Daniel: Maghiarii în Bucovina (1774–1941). Princeps Edit. Iaşi, 2006

PÁVAI István: A moldvai magyarok történetének vázlatos kronológiája. In: Uő: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 187–191.

SZILÁGYI Levente: A család/háztartás intézménye a csedregi cigányközösségben. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 27.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 201–213.

TESFAY Sába: Halottak napja és vallási tér gábor közösségben. In: Prónai Csaba (szerk.): Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely Kiadó. Budapest, 2006 256–268.

KINDA István: Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván. Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 6. sz. 103–110.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék