Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    ILONA: 77 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-77

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KALOCSAI Ilona – KULIN Imréné – SERFŐZŐNÉ GÉMES Magda – TOLDYNÉ HUBAI Emőke (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian Ethnography 1993–1994. Szerkesztette Piróth István. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1996

LŐRINCZ Ilona – LŐRINCZ József: Kitartó, rendszeres gyűjtőmunka. Művelődés (Cîntarea României). XXXVIII. [XXXIX.!] évf. (1986) 6. sz. 57–59.

SZENIK Ilona: Pályázati felhívásunk margójára. Mit gyűjtsünk és mit ne gyűjtsünk? Művelődés. XI. évf. (1958) 3. sz. 53–54.

PUSZATINÉ MADAR Ilona: Szekérkészítés és használat a székelyföldi Atyhán és az alföldi Sárrétudvarin. Néprajzi Közlemények. XVIII. évf. (1973) 81–273.

MADAR Ilona, P.: Adalékok a paradi sóbányászathoz és sókereskedelemhez. Ethnographia. XCIX. évf. (1988) 2. sz. 213–236.

MAGYARY Ilona, B.: Csonkáson még készítenek dagasztóteknőket. Művelődés. LI. évf. (1998) 10. sz. 21–24.

BALOGH Ilona: Magyar fatornyok. Budapest, 1935

BUZÁS Ilona – PÉTER Szabolcs: A csíkszenttamási Csonkatorony. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 2. sz. 84–85.

TOMBOR Ilona, F.: Kalotaszegi templomok festett asztalosmunkái. (Bölcsészetkari Értekezések, 5.) Budapest, 1947

TOMBOR Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1968

BICZÓ Ilona: Nagykőrösi fejfák. Néprajzi Értesítő. IX. évf. (1908) 1–2. sz. 166–173.

SÁRMÁNY Ilona: A népművészet értelmezése a századforduló művészeti közgondolkodásában. Ethnographia. LXXXVIII. évf. (1977) 1. sz. 102–119.

GÁSPÁRIK Ilona: Egy jó magyar szerb leány és a kalotaszegi varrottas. Ellenzék. XXVII. évf. (1906) 258. sz. 1–2.

ILONA: A „Kalotaszegi varrottas”. Szekszárd és Vidéke. IX. évf. (1889) 12. sz. 6.

KISS Ilona: A lozsádi rojtok. In: Kós Károly (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1976. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1976 122–124.

MIKLÓSSY Ilona, G.: Népies díszítések a nyári ruhákon. Pásztortűz. 1928. 356.

TOMBOR Ilona, R.: Régi festett asztalosmunkák a XV–XIX. században. Corvina Kiadó. Budapest, 1967

DÓZSA Ilona: A nő az osztálytársadalomban. Korunk. VII. évf. (1932) 5. sz. 342–348., 6. sz. 432–442. P 1932

KŐRÖSI Ilona, Sz.: A gyermek egy székelyföldi hegyi szórványtelepülés (Székelyvarság) társadalmában. In: T. Bereczki Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. Az 1993 október 15–16-án Jászberényben és Szolnokon rendezett konferencia előadásai. I. Damjanich János Múzeum. Szolnok, 1995 251–257.

KUN KRIZA Ilona: Hitoktatás, vallás a családban, templomban és az óvodában. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. (A kötet tanulmányai az 1991. december 8–9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai.) VEAB Néprajzi Munkabizottsága–Caritas Transsylvania. Veszprém, 1991 218–221.

MADAR Ilona, P.: A Sóvidék vallásosságáról. Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 1998

NAGY Ilona: Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a XX. századi folklórig. Ethnographia. CIX. évf. (1998) 1. sz. 113–145. P 1998

MADAR Ilona, P.: Ima, imádkozás és az ima hatása. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. (A kötet tanulmányai az 1991. december 8–9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai.) VEAB Néprajzi Munkabizottsága–Caritas Transsylvania. Veszprém, 1991 121–126.

MADAR Ilona: A Sóvidék vallásos szokásai. In: L. Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. (Dunántúli Dolgozatok (D) Néprajzi Sorozat, 3.) Pécs, 2000 323–327.

LAMMEL Annamária – NAGY Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. (Osiris könyvtár. Folklór.) Osiris Kiadó. Budapest, 1995

BERNÁD Ilona: Szélterápia. Az ősi hitvilág emlékei a magyar népi gyógyászatban a természetgyógyászat, ezotéria és lélekgyógyászat szemszögéből. In: Szikszai Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 265–325.

KUN KRIZA Ilona: Temetés Torockón. Művelődés. XLII. [XLVI.!] évf. (1993) 1. sz. 31–33.

KUN KRIZA Ilona: Farsangtemetés Torockón. In: Barabás László – Pozsony Ferenc – Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1996 217–232.

NAGY Ilona: A szőlő ültetésének mondája. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve VIII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1975 281–301.

NAGY, Ilona: The catalogue of Hungarian aetiological legends. [A magyar eredetmagyarázó mondák katalógusa. ] In: Nagy Ilona – Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 16–17. II. A Folklore Tanszék Évkönyve. Budapest, 1995 592–597.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék