Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


Szerkesztők: Barna Gábor; Keszeg Vilmos.
Lektor: Péntek János.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2015
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-973-8439-81-8; 978-615-5309-02-1.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Barna Gábor; Keszeg Vilmos. Cím: A kötetről. 7–8.
Szerző: Jakab Albert Zsolt. Cím: Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012). 9–34.
Szerzők: Mayer István; Mayer János. Cím: Székelykapu egy sváb faluban. Etnikumok és népcsoportok összeolvadása a jelképek és megemlékezések tükrében. 35–47.
Szerző: Olosz Katalin. Cím: Kanyaró Ferenc balladagyűjtései. Látlelet az erdélyi népballada századfordulói állapotáról. 49–55.
Szerző: Czövek Judit. Cím: „Mert angyalait rendeli ki számodra, hogy megőrizzenek minden utadon.” Az archaikus imádságok angyalképzetében kimutatható reliktum-elemek mitopoétikus, dichotomikus szembeállítása, 57–83.
Szerző: Fábián Gabriella. Cím: Rózsafüzér társulatok a Székelyföldön. 85–98.
Szerző: Egyed Ákos. Cím: A székely politikai gondolkodás változásai 1790 és 1848 között. 99–105.
Szerző: Pozsony Ferenc. Cím: Eredmények és feladatok a székelyföldi tárgyi kultúra kutatásában. 107–137.
Szerző: Nagy Botond. Cím: Munkaerő-migráció Háromszéken a dualizmus korában. 139–164.
Szerző: Bereczki Ibolya. Cím: A lakáskultúra változásai Homoródalmáson. 165–177.
Szerző: Balázs Lajos. Cím: A paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs változásaiból az utóbbi évtizedek gazdasági-társadalmi változásainak kontextusában. 179–187.
Szerző: Lukács László. Cím: Szent István király a moldvai magyaroknál. 189–206.
Szerző: Lajos Veronika. Cím: Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban. 207–220.
Szerző: Silling Léda. Cím: A vajdasági vásárok változó világa. 221–228.
Szerző: Simon András. Cím: Megalkotott hagyományok, ünnepek, turizmus a Délnyugat-Dunántúl szőlőhegyein. 229–245.
Szerző: Mód László. Cím: „Bármit, csak Chardonnay-t ne!” Borkóstoló társaságok Szeged környékén. 247–264.
Szerző: Könczei Csilla. Cím: Egy táncelméleti modell felé. Gondolatok a tánc és nyelv közötti analógiákról és különbségekről. 265–282.
Szerző: Karácsony Zoltán. Cím: „Figurás szemben.” A kalotaszegi legényes kettes előadásmódjáról. 283–325.
Szerző: Könczei Csongor. Cím: A színpadi táncművészet hatása a hagyományos tánckultúrára, avagy „etno-táncmesterek” működése az ezredforduló erdélyi falvaiban. 327–333.
Szerző: Varga Sándor. Cím: A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való viszonyára. 335–352.