Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


Szerkesztők: Peti Lehel; Tánczos Vilmos.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-739-136-7; 978-606-9015-12-4.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Peti Lehel; Tánczos Vilmos. Cím: Előszó. 9–14.
Cím: KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGEK A NÉPI VALLÁSOSSÁG KUTATÁSÁBAN 15.
Szerző: Voigt Vilmos. Cím: Honti János mint valláskutató. 17–22.
Szerző: Verebélyi Kincső. Cím: Helynévfejtéstől a vallási néprajzig. Schwartz Elemér munkásságának körvonalai. 23–37.
Cím: GYÓGYÍTÓ SZÖVEGEK, GONOSZŰZŐ GYAKORLATOK – GYÓGYÍTÁS, VÉDELMEZÉS, RONTÁS ÉS MEGSZÁLLOTTSÁG 39.
Szerző: Kis-Halas Judit. Cím: Harcos térítőből kegyes gyógyító? Szűz Mária változó alakja a gyűdi mirákulumok tükrében a 18. században. 41–71.
Szerző: Takács György. Cím: „Iha meg alivan...” A „megsebzett gyógyítók” a régi Csíkszék ráolvasógyakorlatában. 72–112.
Szerző: Kész Margit. Cím: Az archaikus népi imádságok az egyéni vallásgyakorlatban a 21. századi Kárpátalján. 113–130.
Szerző: Harangozó Imre. Cím: „Piros márvány kövön meg nem maradhatott...” Az analógiás gyógyító mágia újkígyósi emlékei. 131–146.
Szerző: Szulovszky János. Cím: Megszállottság: értelmezések, problémák, megfontolások. 147–172.
Cím: TÁRGYAK A SZAKRÁLIS TÉRBEN, A VALLÁSI KÖRNYEZET 173.
Szerző: P. Szalay Emőke. Cím: Egyházművészeti kutatások a 20. században a Tiszántúli Református Egyházkerületben. 175–190.
Szerző: Kovács Mária Márta. Cím: Az Erdélyi Református Múzeum megalakulása és szerepe az Erdélyi Református Egyházkerület értékmentő tevékenységében. 191–197.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: Szakrális tér – privatizált egyházi tér. Díszkendők a Brassói magyar evangélikus egyházmegye gyülekezeteiben. 198–207.
Szerző: Simon András. Cím: Szakralitás a tájban – a vallás megnyilvánulása egy mintagazdaság életében a 19. század első harmadában. 208–214.
Cím: SZAKRALIZÁLÓDÓ TÖRTÉNETI EMLÉKEZET 215.
Szerző: Gyöngyössy Orsolya. Cím: Emlékezetformálás – identitásépítés. Nepomuki Szent János-szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön (1989–2018). 217–235.
Szerző: Limbacher Gábor. Cím: Keresztelő Szent János nagysága, kultusza és aktualitása. 236–254.
Szerző: Szacsvay Éva. Cím: Szent Katalin: legendák, kultuszok, ünnepek, tárgyak. 255–294.
Cím: SZEREPEK ÉS EGYÉNISÉGEK A HIVATALOS ÉS A NÉPI VALLÁSOSSÁGBAN 295.
Szerző: Kicsi Noémi. Cím: A kántori szerepkör – a kántori státus interdiszciplináris megközelítése. Maros megyei református kántorok 1948 után. 297–322.
Szerző: Örsi Julianna. Cím: Református lelkészek a politika szorításában. 323–332.
Szerző: Kész Barnabás. Cím: Horkay Lajos, Salánk polihisztor lelkésze. 333–338.
Szerző: Mohay Tamás. Cím: Daczó Lukács, a csíksomlyói kegyhely ferences őre (1957–1970). 339–361.
Szerző: Molnár Beáta. Cím: Az egyház „morgott”, a szakma „tapsikolt”, a táltosok „énekeltek”. A Csíksomlyó titkának fogadtatása az egyház, a néprajztudomány és a táltosok körében. 362–371.
Cím: KÖZÖSSÉGI VALLÁSI FORMÁK FALVAKON ÉS VÁROSON 373.
Szerző: Fábián Gabriella. Cím: Adatok a világosság-rózsafüzér székelyföldi előzményeihez. 375–383.
Szerző: Tatár Erzsébet-Tímea. Cím: A kolozsvári Marianum Tan- és Leánynevelő Intézet hitbuzgalmi egyesületei. 384–435.
Szerző: Kész Réka. Cím: Külföldön idősápolást vállaló kárpátaljai asszonyok vallásgyakorlása. 436–448.
Cím: A VALLÁS KÖZÖSSÉGI IDENTITÁSFORMÁLÓ SZEREPE 449.
Szerző: Peti Lehel. Cím: Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben. 451–478.
Szerző: Balatonyi Judit. Cím: Pünkösd a gyimesbükki ezeréves határon. Etnikus és vallási versengések és ünnepi együttműködések. 479–511.
Szerző: Hoppál Bulcsú. Cím: Egy keletkező vallási peremjelenség: nemzeti zarándoklat Gyimesbükkön. 512–524.
Szerző: Vass Erika. Cím: Felekezeti együttélés hat székelyföldi unitárius gyülekezet példáján keresztül. 525–545.
Cím: VALLÁSOS ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGÚJÍTOTT SZOKÁSFORMÁK 547.
Szerző: Vass Noémi. Cím: A pünkösdikirály- és pünkösdikirályné-választás Gyergyószárhegyen. 1947–2019. 549–579.
Szerző: Prikler Szilvia Beatrix. Cím: A halászi Szent Márton-napi „csingislovas” felvonulás társadalomtörténeti vonatkozásai. 580–626.
Cím: RÉGI ÉS ÚJ MÉDIUMOK A VALLÁSOS VILÁGKÉP KIFEJEZŐDÉSÉBEN 627.
Szerző: Perger Gyula. Cím: Mária-apokrifek egy kisalföldi búcsús előénekes ponyváin. 629–646.
Szerző: Sándor Cecília. Cím: Médiumok és szakralitás. Szóbeliség, írásbeliség, képiség egy személy vallásos és hiedelemalapú életvilágában (esettanulmány). 647–670.
Szerző: Kedves Anett. Cím: A magyar mítosz egy csíki fényképész 1940–1944 közötti fotográfiáin. 671–688.
Szerző: Séra László. Cím: „Szívünk vígság, almabéfőtt” – humor és vallás pszichológiai megközelítésben. 689–710.