Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET)


Szerkesztő: Jakab Albert Zsolt.
Kiadás helyei: Kolozsvár; Budapest.
Kiadás éve: 2020
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-17-9; 978-615-5682-13-1.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Kemecsi Lajos. Cím: Előszó. 7–9.
Cím: TÁJ ÉS TÖRTÉNELEM 11.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Mostanában nem járt erre...” Szent László királyunk emléke Moldvában. 13–18.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Édes hazám, mit vétettem?” A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára. 19–23.
Szerző: Halász Péter. Cím: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának moldvai kapcsolatai. 24–30.
Szerző: Halász Péter. Cím: Moldváról készült 18. századi térkép néhány néprajzi tanulsága. 31–38.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Kelj fel fiam, kelj fel...” Forrófalva történeti és kulturális értékei. 39–47.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Ninc ki gondot üszeljen ránk...” Bogdánfalva hagyományos értékei. 48–52.
Szerző: Halász Péter. Cím: Lujzikalagor története és helynevei. 53–79.
Szerző: Halász Péter. Cím: Somoska története és helynevei. 80–98.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Hájtok eszte hezzám guzalyaszba.” Trunk csángómagyarjainak története, műveltsége. 99–108.
Szerző: Halász Péter. Cím: Száz kút van Szászkúton? Mozaikok Szászkút múltjából. 109–116.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Hëgyën, vőgyön járogatok vala...” Kicsipatak és Dózsaújfalu rövid, de tanulságos történetéből. 117–124.
Szerző: Halász Péter. Cím: Nemzeti színeink és a moldvai csángómagyarok. 125–130.
Cím: MUNKÁS- ÉS HÉTKÖZNAPOK 131.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Moszt isz megenném...!” Adatok a moldvai magyarok gyűjtögetéséhez. 133–145.
Szerző: Halász Péter. Cím: „...édes a méze, keserű a fullánkja.” Hagyományos méhészet a moldvai magyaroknál 146–180.
Szerző: Halász Péter. Cím: Hagyományos szénamunka a moldvai magyaroknál. 181–213.
Szerző: Halász Péter. Cím: „De aztán tettek dologra...” A gyermek munkába nevelődése. 214–229.
Szerző: Halász Péter. Cím: A paraszti értékrend néhány elemének változása a moldvai magyaroknál. 230–242.
Szerző: Halász Péter. Cím: „...akkor ha így volt nekem, akkor így volt az egésznek!” Lakodalmi szokások a moldvai Lészpeden. 243–259.
Szerző: Halász Péter. Cím: A „virágospálca” rituális szerepe a hagyományos moldvai lakodalomban. 260–268.
Cím: KÖNYVEKRŐL 269.
Szerző: Halász Péter. Cím: Domokos Pál Péter moldvai útjai. 271–273.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Magyar költők hol vótatok...?” Mirk László csángó versgyűjteménye. 274–277.
Szerző: Halász Péter. Cím: A moldvai katolicizmus hétköznapjai. Iancu Laura Peremlétben című könyvéről. 278–283.
Szerző: Halász Péter. Cím: A moldvai magyarság szavakból ácsolt emlékműve. Csoma Gergely A megkötött idő című könyvéről. 284–287.
Szerző: Halász Péter. Cím: A „múlt használata”. Gábor Felicia Csángó élet című könyvéről. 288–292.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Valami mindig összegyűjt münköt...” Kóka Rozália Bukovina, Bukovina... című könyvéről. 293–296.
Szerző: Halász Péter. Cím: „...mintha a magyaroktól nemrég elszakított tartományban lennél.” Moldvai tanfelügyelők őszinte jelentései. 297–302.
Szerző: Halász Péter. Cím: Magyarfalutól Egyházaskozárig. Jankó Antal Apa és fia című könyvéről. 303–306.
Cím: A MOLDVAI MAGYAROK KUTATÁSA 307.
Szerző: Halász Péter. Cím: „...csak magam tudom milly hajóban evezek.” Kétszáz esztendeje született Petrás Incze János. 309–314.
Szerző: Halász Péter. Cím: Holt magyarok istápolója – Mikecs László. 315–326.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Csángókutatás” a tilalmas időkben. 327–333.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Útját állhatom-e én a pusztulásnak?” Iancu Laura székfoglaló előadásáról. 334–336.
Szerző: Halász Péter. Cím: Moldvai magyar néprajzi doktorok és doktorjelöltek. 337–356.
Szerző: Halász Péter. Cím: Csángó málé. Képzelt beszélgetés Gábor Feliciával. 357–365.
Szerző: Halász Péter. Cím: „Azok vagyunk, akik vagyunk!” Fájdalmas búcsú Kallós Zoltántól. 366–371.
Szerző: Halász Péter. Cím: „A párválasztás örömei és kockázatai.” Mirk Szidónia-Kata kérdezi Halász Pétert. 372–384.