Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór


Szerkesztő: Keszeg Vilmos.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 1999
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 973 97827 2 8.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Ajánlás. 7–16.
Szerző: Borbély Gábor. Cím: „...Jaj égnek mindenek iszonyu tüzekkel.” 17–29.
Szerző: Albert Ernő. Cím: A népi verses levelekről. 30–56.
Szerző: Nagy Olga. Cím: Asszonyok emlékei szóban és írásban. 57–63.
Szerző: Zsigmond József. Cím: Adatok a népi kultúra emlékeiről a Felső-Maros menti Magyarón. 64–69.
Szerző: István Lajos. Cím: Számírás – madárnyelv. 70–71.
Szerző: Márton Béla. Cím: A sóvidéki faragottkapu-feliratok. 72–88.
Szerző: Magyari Etelka. Cím: Halotti búcsúztató a bánsági Újszentesen. 89–94.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Századeleji gyászjelentő lapok. 95–110.
Szerző: Zsók Béla. Cím: ...Ezek utolsó akaratim... 111–118.
Szerző: Vasvári Zoltán. Cím: „Hallgass a szív szavára...” Emlékversek funkcionális használatban parasztságunk kezén. 119–128.
Szerző: Balázs Lajos. Cím: Írott szöveg – mondott szöveg a szentdomokosi lakodalomban. 129–137.
Szerző: Asztalos Enikő. Cím: Aktualizált rigmusok és ateista esküvői szertartás az 50-és évekből. 138–159.
Szerző: Lengyel Ágnes. Cím: A szakrális nyomtatványok kutatásáról és jellemző jegyeiről. 160–182.
Szerző: Kríza Ildikó. Cím: Az írásbeli és szóbeli kultúra kapcsolata a XVIII. században. 183–199.
Szerző: Major Miklós. Cím: Koszorúba font gabonakalászok. Szabó Miklós, szilágybagosi parasztkrónikás naplójegyzetei a 20. század második feléből. 200–215.
Szerző: Jakab Zsuzsanna. Cím: Demeter Domokos, a népi verselő. 216–226.
Szerző: Farkas Kinga. Cím: A népi írásbeliségről – Kusztos Vilmos verses füzete kapcsán. 227–239.
Szerző: Kokó Juliánna. Cím: Egy vargyasi család levelezése az első világháborúban. 240–265.
Szerző: Benő Attila. Cím: A vizualitás szerepe a szókölcsönzésben. 266–280.
Szerző: Csobán Endre Attila. Cím: Egy határműfajon belüli határesetről. Egy írásos folklórkutatás módszertana és tanulságai. 281–299.
Szerző: Fosztó László. Cím: Nyomtatott folklór. Mass média és a népi kulúra. 300–309.
Szerző: Balázs Géza. Cím: Kommunikációs létformák és átcsapások. (Nyelvi-szemiotikai megjegyzések az ezredvégen.) 310–331.