Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9.


Szerkesztő: Keszeg Vilmos.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2001
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 973-97827-9-5.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Ajánlás. 9–11.
Szerző: Kósa László. Cím: Köszöntés. 12–13.
Szerző: Péntek János. Cím: Nemzedékváltás és intézményépítés. 14–17.
Szerző: Liszka József. Cím: Egy kisebbségben élő népcsoport néprajza összefoglalásának nehézségei a 20. század végén. (Szlovákiai példa.) 18–27.
Szerző: Katona Imre. Cím: A volt bukovinai székelyek népi lírájának változásai az Al-Dunánál és a Dunántúlon. (Énekesek és lírai dalcsoportok.) 28–35.
Szerző: Kürti László. Cím: Erdély, imázs, néprajzkutatás. 36–41.
Szerző: Faragó József. Cím: Gunda Béla, a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem néprajzi professzora. 42–48.
Szerzők: Udvari István; Viga Gyula. Cím: Sztripszky Hiador néprajzi tevékenysége Erdély együttélő népeinek kutatásában. 49–70.
Szerző: Viga Gyula. Cím: Adatok Erdély halászatának kutatástörténetéhez. (Sztripszky Hiador halászati gyűjtései.) 71–82.
Szerző: Gazda Klára. Cím: A romániai magyar népművészetkutatásról. (Problémák, módszerek, eredmények.) 83–120.
Szerző: Olosz Katalin. Cím: Kanyaró Ferenc és az erdélyi magyar népballadakutatás. 121–134.
Szerző: Nagy Olga. Cím: A népmesétől az oral history-ig. 135–191.
Szerző: Balázs Lajos. Cím: Az emberélet fordulói a romániai magyar néprajzkutatás tükrében. 162–177.
Szerző: Cseke Péter. Cím: Szerkezeti arányok, műfaji rendezőelvek az erdélyi faluszociográfiákban. 178–194.
Szerző: Pozsony Ferenc. Cím: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. 195–215.
Szerző: Borbély Éva. Cím: A Korunk társadalomnéprajzi körének története. 216–223.
Szerző: Bárth János. Cím: Az erdélyi néprajzi kutatás 20. századi írott forrásairól. 224–229.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: A néprajz írott forrásai. 230–235.
Szerző: Major Miklós. Cím: Vásári sokadalmak Szilágynagyfaluban. 236–243.
Szerző: Gráfik Imre. Cím: Az etnoszemiotikai kutatások lehetőségeiről (a „kép" szemiózisa). 244–263.
Szerző: Zsigmond József. Cím: Kutatói és gyűjtői tevékenységem leírása. 264–278.
Szerző: Zsigmond Győző. Cím: A magyar népi kultúra a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológia Tanszéke oktatási keretében. 279–282.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Táj és kép. 283–297.