Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció


Lektor: Pozsony Ferenc.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2013
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-973-8439-73-3.
ISSN: 1841-3021.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Ilyés Sándor; Jakab Albert Zsolt. Cím: Előszó. 7–8.
Szerző: Nagy Zsolt. Cím: Kitalált hagyományok – lokális ünnepek. A belső-erdélyi és partiumi gyümölcsfesztiválok kialakulásának 19. századi előzményei. 9–34.
Szerző: Jakab Albert Zsolt. Cím: Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában. 35–59.
Szerző: Ilyés Sándor. Cím: Narratív reprezentáció és szubkulturális gyakorlat: kolozsvári fiatalok az 1950–1960-as évek munkásklubjaiban. 61–91.
Szerző: Szabó Lilla. Cím: Kisebbségi közösségek Háromszéken: románok és cigányok. 93–105.
Szerző: Szikszai Mária. Cím: Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban. 107–119.
Szerző: Mogyorósi Ágnes. Cím: A csatkai búcsú identitásformáló ereje a cigány zarándokok körében. 121–133.
Szerző: Nagy Ákos. Cím: Templom a határon. Egy felekezetközi konfliktus identitásfolyamatai és reprezentációi. 135–154.
Szerző: Zsigmond Júlia. Cím: Mit szabad a szabadidőben? A vallásosság hatása bibliaórás kolozsvári református egyetemisták szabadidő-szervezésében. 155–171.
Szerző: Pulszter Zsuzsanna. Cím: Gazdasági stratégiák, értékrendek és a Szociális Földprogram összefüggései egy ormánsági kistelepülésen. 173–199.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: 1880–1945 közti adatok az egyházak, nőszövetségek székelyföldi népművészet-irányító tevékenységéhez. 201–216.
Szerző: P. Buzogány Árpád. Cím: A népművészet határán. 217–228.
Szerző: Simon Krisztián. Cím: Amatőr együttesek táncházzal való viszonya. A debreceni és kolozsvári kérdőíves felmérések összehasonlító vizsgálata. 229–247.
Szerző: Vajda András. Cím: A Maros megyei tájházak, falumúzeumok és néprajzi gyűjtemények jelenkori használata. 249–282.
Szerző: Tekei Erika. Cím: A lokális kultúra reprezentációja és egy néprajzi kiadvány recepciója Magyarvistában. 283–303.