Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák


Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2014
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-973-8439-75-7.
ISSN: 1841-3021.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Keszeg Vilmos; Szász István Szilárd; Zsigmond Júlia. Cím: Ajánló sorok. 11–12.
Szerző: Olosz Katalin. Cím: Népköltészeti gyűjtések Erdélyben a néprajz önálló tudományterületté válásának időszakában (1889–1914). 15–39.
Szerző: Pozsony Ferenc. Cím: A székely társadalom kutatása. 41–93.
Szerző: Nagy Janka Teodóra. Cím: A magyar népi jogéletkutatás és az erdélyi gyűjtések (1939–1948). 95–108.
Szerző: Albert Ernő. Cím: Néprajz és iskola. Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy. 109–162.
Szerző: Cosma, Simion Valer. Cím: Népismeret a társadalomszabályozás folyamata és a nacionalizmus között. A román klerikusok és a néprajzkutatás kezdetei a 19. századi Erdélyben. 163–184.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A lokális–regionális gazdálkodás rekontextualizálása: az 1906-as tordai ipar- és gazdasági kiállítás. 185–246.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-as évekbeli háromszéki szőttesmozgalom története. 247–278.
Szerző: Péntek János. Cím: A harmadik (újra)kezdés. 279–290.
Szerző: Halász Péter. Cím: Csángókutatás a tilosban. 291–300.
Szerző: Vajda András. Cím: A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében. 301–318.
Szerző: Laczi Enikő. Cím: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás mint kitalált hagyomány. 319–342.
Szerző: Tánczos Vilmos. Cím: Újabb adatok Petrás Ince János (1813–1886) életpályájához. 345–368.
Szerző: Barabás László. Cím: A kalendáriumi népszokások gyűjtésének és kutatásának kezdetei Székelyföldön. A népszokáskutató Kriza János. 369–376.
Szerző: Pozsony Ferenc. Cím: Gunda Béla a kolozsvári tudományegyetemen 1943–1948. 377–385.
Szerző: Tasnády Erika. Cím: Sebestyén Dobó Klára életpályája. 387–395.
Szerzők: Grosu, Maria; Sava, Eleonora. Cím: Nicolae Bot professzor és a Kolozsvári Egyetemisták Etnológia és Folklór Köre. 397–419.
Szerző: Tánczos Vilmos. Cím: Székely László (1912–1982) életpályája és szellemi hagyatéka. 421–346.
Szerző: Gráfik Imre. Cím: A régió fogalmáról (különös tekintettel a kulturális régióra, kitérve annak hasznára és kárára). 439–458.
Szerző: Kürti László. Cím: Irodalom és néprajzi reprezentáció: Kalotaszeg Katona Szabó István regényeiben. 459–480.
Szerző: Egyed Emese. Cím: Nemesi lakodalmi verskompozíció (1758). 481–490.
Szerző: Kali Kinga. Cím: Kulturális stratégiák: armenizmus és neoarmenizmus. 491–508.
Szerző: Gagyi József. Cím: A „beszélő ember”, Balogh Pál praetextusán: a rituális kommunikáció revíziójáról. 509–520.