Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére


Szerkesztők: Szakál Anna; Tekei Erika.
Lektor: Keszeg Vilmos.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-20-9.
ISSN: 1841-3021.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Szakál Anna. Cím: A kézirattárak titkait vallató kutató. 9–14.
Szerző: Küllős Imola. Cím: „...perg szájamban örömnek hársfája.” Humoros szövegváltozatok a köszöntőkben. 15–48.
Cím: GYŰJTŐK, GYŰJTEMÉNYEK 49.
Szerző: Gulyás Judit. Cím: Az Erdélyi János szerkesztette Népdalok és mondák meséi és mesegyűjtői. 51–100.
Szerző: Domokos Mariann. Cím: Nagy István Grimm-meséi az Ifjusági könyvtár című kiadványsorozatban. 101–134.
Szerző: Hermann Zoltán. Cím: A Grimm testvérek és Josef Haltrich „családi meséi”. 135–156.
Szerző: Landgraf Ildikó. Cím: Régi nyomokon és új utakon. Hagyománykövetés és újszerűség Vikár Béla folklórgyűjtéseiben és szövegközléseiben. 157–171.
Szerző: Szilágyi Márton. Cím: Arany János és a nagyszalontai epikus folklór kapcsolata. (Egy néprajzi forráskiadás irodalomtörténeti tanulságai.) 173–189.
Szerző: Chikány Judit. Cím: Adalékok Kanyaró Ferenc folklórszemléletéhez. Kanyaró Ferenc és a ponyva. 191–211.
Szerző: Berki Tímea. Cím: „Jakata prikulics.” Anekdoták és Brassai Sámuel-biográfiák. 213–234.
Cím: FORRÁSOK, SZÖVEGEK 235.
Szerző: Tánczos Vilmos. Cím: Egy Úz-völgyi csángó asszony folklórtudása: szövegtípusok és -funkciók. 237–262.
Szerző: Vargha Katalin. Cím: Mailand Oszkár és a találósok. 263–290.
Szerző: Domokos Mariann. Cím: Kormoska, a csodaszép királyleány. Szabó Sámuel egy meséjének ponyvaforrása. 291–312.
Cím: KUTATÁSTÖRTÉNETI ÉS LOKALITÁS 313.
Szerző: Pozsony Ferenc. Cím: Népballada-kutatás a Székelyföldön. Kutatástörténeti vázlat. 315–348.
Szerző: Filep Antal. Cím: Népismereti, néprajzi érdeklődés a Délkelet-Alföldön a reformkorban és továbbélő öröksége. Kutatási vázlat. 349–390.
Szerző: Tompos Krisztina. Cím: Egy falumonográfia sorsa a 20. század második felében. A tiszaigari gyűjtés fél évszázados története. 391–429.
Szerző: Barabás László. Cím: Búvópatakok mentén, aranyrögök nyomában. A húsvéti ünnepkör marosszéki szokásai 19. századi adatoktól az ezredfordulóig. 431–458.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: Asztalosok, kapufaragók Kovásznán a 20. században. 459–476.
Cím: EMLÉKEZÉS 477.
Szerző: Ráduly János. Cím: Olosz Katalin két levele. 479–483.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Elismerő szavak Olosz Katalin kutatásairól. 485–512.