Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok


Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2022
Nyelv: magyar.
Sorozat: Évkönyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-32-2.
ISSN: 1841-3021.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Keszeg Vilmos; Nagy Zsolt; Szakál Anna. Cím: Ajánlás. 9–11.
Cím: TAGÁNYI KÁROLY A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNYBAN 13.
Szerző: Bognár Szabina. Cím: „…egész népi társadalomkutatásunk másként alakulhatott volna...” Tagányi Károly (1858–1924) néprajztudományi szerepvállalásáról. 15–43.
Szerző: Nagy Janka Teodóra. Cím: Új adatok a falusi földközösségek kutatástörténetéhez: Tagányi Károly és a jogi néprajz új eredményei. 45–60.
Szerző: Homoki-Nagy Mária. Cím: Az Egyezségek könyvének jelentősége a jogszokáskutatásban. 61–81.
Szerző: Horváth József. Cím: A 18. századi temetési költségelszámolások történeti-néprajzi forrásértékéről. 83–106.
Cím: HÁZIIPAR ÉS IPARMŰVÉSZET 107.
Szerző: Verebélyi Kincső. Cím: A magyar népművészet forrásai. 109–134.
Szerző: Berki Tímea. Cím: Háziipar az 1885-ös országos kiállításon. Moldován Gergely és a torockói szoba. 135–151.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: Dávid Gyula árapataki lelkész és az erdélyi háziipari hálózat. 153–178.
Cím: 18–19. SZÁZADI FORRÁSOK 179.
Szerző: Pócs Éva. Cím: Fogarasi papok és híveik a babonáról 1789-ben. 181–216.
Szerző: Szabó Ernő. Cím: „Csak a néphagyomány pótolja itt a történelmi hiányt.” Közöletlen római feliratok Várfalváról, Orbók Ferenc gyűjtéséből. 217–246.
Szerző: Olosz Katalin. Cím: Népköltési-néprajzi adatok Szabó Sámuel újonnan előkerült irathagyatékában. 247–312.
Szerző: Gulyás Judit. Cím: „ha tudtam volna, hogy ilyen édes a véred...”: Térdszéli Katica útja a pesti sajtótól a nagyszalontai folklórgyűjteményen át a nemzeti gyerekirodalomig. 313–353.
Cím: 20. SZÁZADI KUTATÓK ÉS KUTATÁSOK 355.
Szerző: Jancsó E. Katalin. Cím: Alultápláltsági adatok az 1943-as bálványosváraljai falukutatás jegyzetanyagában. 357–382.
Szerző: Horváth Kinga. Cím: „Majd elővettem a kéziratos gyűjteményemet...” Egy önkéntes gyűjtő, Tilesch Nándor élete és pályája. 383–400.
Szerző: Perger Gyula. Cím: „... úgy érzem, hogy tudományszakunkban módszertani forradalmat jelentene [a] munkád, ha egyáltalán mód nyílik a megjelenésre.” Hetény János pályaképe szakmai levelezésének tükrében. 401–431.
Szerző: Tekei Erika. Cím: Szabó Judit gernyeszegi népmesegyűjteményének, Berekméri Sándor meséinek recepciója a korabeli dokumentumok tükrében. 433–476.
Szerző: Nagy Zsolt. Cím: Kiegészítések a magyar népi dísznövénykultúra kutatásának történetéhez (a 20. század első felében körvonalazódott legfontosabb taxonközpontú vizsgálatok néprajzi vonatkozásai). 477–533.
Szerző: Szakál Anna. Cím: Az egodokumentumok használatának lehetőségei kutatói életművekben. 535–555.
Cím: BESZÉLGETÉS AZ EGODOKUMENTUMOK GYŰJTÉSÉRŐL 557.
Szerző: Szakál Anna. Cím: Bevezető gondolatok az erdélyi magyar közgyűjtemények egodokumentumainak kutatási lehetőségeiről. 559–563.
Szerző: Bárdi Nándor. Cím: Az online örökségesítés tartalomszolgáltató hátteréről. Az Erdélyi Magyar Adatbank példája. 565–572.
Szerző: Bogdándi Zsolt. Cím: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1990 után létrejött kézirattára és az egodokumentumok. 573–579.
Szerző: Molnár Lehel. Cím: A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára és az egodokumentumok. 581–584.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: A Székely Nemzeti Múzeum Dokumentumtára és az egodokumentumok. 585–592.