Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)


Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-04-9.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Jakab Albert Zsolt; Vajda András. Cím: A vidék változó képe Erdélyben. 7–10.
Szerző: Vajda András. Cím: Falusi közösségek, változó életterek, átalakuló lokalitások. 11–29.
Szerzők: Balogh Balázs; Fülemile Ágnes. Cím: Jelenlét, kapcsolattartás és terepmunka módszerek a változó Kalotaszegen. 31–60.
Szerző: Kovács Barna. Cím: Jegyzetek a megélt tér fogalmához. 61–73.
Szerző: Gagyi József. Cím: Deszakralizáció. A földhöz való viszony megváltozásának új fordulata vidéken. 75–83.
Szerző: Peti Lehel. Cím: A falusi gazdálkodás változásai egy erdélyi településen. 85–120.
Szerző: Szilágyi Levente. Cím: Parasztok és mezőgazdasági vállalkozók. Piacozási gyakorlatok egy szatmári faluban. 121–138.
Szerző: Simon Zoltán. Cím: Divergens társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerek és identitásvetületek az Alsó-Nyárád mentén. 139–151.
Szerző: Nagy Ákos. Cím: Szocialista urbanizáció és ruralitás. Kollektivizálás és városrendezési kísérletek. 153–166.
Szerző: Sárosi-Blága Ágnes. Cím: A rurális elit identitásának vidékfejlesztési szerepe. 167–173.
Szerző: Biró A. Zoltán. Cím: Szempontok innovatív agrárkezdeményezések társadalmi beágyazottságának vizsgálatához. 175–183.
Szerző: Bodó Julianna. Cím: A munkamigráció hatása a rurális közösségekre. 185–192.
Szerző: Balatonyi Judit. Cím: A külföldi munkavállalás gyimesi értelmezései: problémák és a lehetséges megoldások a mindennapi és nyilvános diskurzusok szintjén. 193–203.
Szerző: Kotics József. Cím: Folytonosság vagy megtorpanás? A zabolai cigány–magyar kapcsolatviszonyok változásfolyamata 1998–2018. 205–222.
Szerző: Bali János. Cím: Párhuzamos ruralitások Kárpát-medencei református falusi közösségekben. 223–236.
Szerző: Kiss Dénes. Cím: Kastély a faluban. Kísérlet az épített örökség és annak társadalmi környezete közötti viszony vizsgálatára. 237–247.
Szerző: Szabó Lilla. Cím: Kalotaszegi Magyar Napok – hagyományteremtés vagy politikai játszma? 249–261.

A kötet a 2018-ban megrendezett ruralitás-konferencián elhangzott előadásokból közöl válogatást. A konferencia az erdélyi vidék és vidékiség kutatásokat kívánta összefogni. Az előadásokkal azt kívántuk megérteni, hogy az eltérő fejlődési ívet bejáró régiókban a közösségek a közelmúlt változásait milyen dinamikák mentén élték meg és értelmezték, ezek a változások milyen állapotokat – hasonlóságokat és különbségeket – eredményeztek a mindennapi kultúra, a társadalmi viszonyok és a gazdasági stratégiák területén.

Ennek megfelelően a konferencia előadásai a változó ruralitások három dimenziójára kívántak fókuszálni: 1. kulturális dimenzió: identitás, hagyományőrzés, hagyománytalanítás, örökségesítés, globalizálódás; 2. társadalmi dimenzió: átalakult kapcsolatrendszerek, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák, valamint új – esetenként virtuális – közösségformák; 3. gazdasági dimenzió: vidéki gazdálkodás átalakulása, projektalapú fejlesztések, modernizáció, gazdasági migráció, egyéb egyéni és közösségi stratégiák.