Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.)


Szerzők: Keszeg Vilmos.
Lektor: Tóth Zsombor.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2008
Nyelv: magyar.
Műfaj: egyetemi jegyzet.
Tárgymutató: alfabetizáció; alkalmi versek; amatőr írás; analfabetizmus; bélyegzés; beszédesemény; beszédműfajok; betolakodó író; betűjegy; cenzúra; dalok; daloskönyvek; datálás; dedikáció; élettörténet; élménytörténet; előszó; emlékezési alakzat; emlékezet; emlékirat; emlékvers; énekgyűjtemény; epigrafika; értesítések; esztétikus írás; félanalfabetizmus; felirat; felirattípusok; firkálás; folklór; funkcionális analfabetizmus; gazdasági szövegek; genealógiai emlékezet; genealógiai történetek; gyászjelentő; gyorsírás; Hajnal István; halottbúcsúztató; hírvers; hivogató táblák; igaztörténet; imádságok; imakönyv; írásbeliség; írásfunkciók; íráshasználat; íráskutatás; írásmotivációk; írásszokások; írástechnikák; írástörténet; iskolareform; jelentések; jelrendszerek; jogi szövegek; kalendárium; katonakönyvek; kézírás; kéziratos szövegek; kommunikáció; kommunikációtörténet; kontextusok; könyvtörténet; kriptogáfia; kutatástörténet; lakodalmi költészet; lánclevelek; levél; levelezés; lokális emlékezet; mágikus szövegek; mail; méhészkönyvek; memorizálás; mindennapi írás; napló; népballada; népi verselők; nyelv; olvasás; olvasási szokások; olvasástörténet; olvasmányok; orális kommunikáció; oralitás; orvosló könyvek; paleográfia; parasztirattár; parasztköltő; parasztkrónikák; paródia; ponyva; populáris írásbeliség; populáris olvasmányok; proverbiumok; rátótiáda; rituális szöveg; rítus; sms-folklór; szakácskönyvek; szexualizált írás; szóbeliség; szöveg; szövegek; táncrend; tankönyvírás; társadalmi kommunikáció; társadalmi környezet; társadalom; településtörténetek; tetoválás; tikosírás; toronygombiratok; történelmi emlékezet; tudománytörténet; utószó; vallásos szövegek; végrendelet; verses levelek; versírói habitusok; vizualitás; vőfélyvers.
ISBN: 978-973-8439-38-2.
Helymutatók: Erdély


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Ajánlás. 11–12.
Cím: I. AZ ÍRÁS KUTATÁSA 13.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Bevezetés. 15–17.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az íráskutatás. 18–26.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A jegyzet tárgya. 27–31.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az írás története. 32–44.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az alfabetizáció története. 45–64.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Analfabetizmus. 65–68.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az olvasás. 69–79.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A szóbeliség és írásbeliség viszonya. 80–102.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az írás kutatása a magyar etnológiai irodalomban. 103–113.
Cím: II. ÍRÁSSZOKÁSOK 115.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az írás funkciói. 116–140.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Írásszokások. 141–166.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az írás szociális jelentései. 167–173.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az írás megjelenítése a folklórban. 174–185.
Cím: III. ÍRÁS ÉS KONTEXTUS 187.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Írás és rítus. 188–224.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Írás és kommunikáció: a levél. 225–248.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Népi verselők, alkalmi versek: a betolakodó írók. 249–282.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Írás és emlékezet. 283–350.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Kéziratos füzetek: a hasznos ismeretek tára. 351–365.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Feliratok: a felületek beírása. 366–383.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Összegzés. 384.