Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.)


Szerzők: Keszeg Vilmos.
Szerkesztő: Jakab Albert Zsolt.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2018
Nyelv: magyar.
Műfaj: egyetemi jegyzet.
Tárgymutató: alfabetizáció; alfabetizációs kampány; amatőr írás; antropológiai nyelvészet; átmeneti rítusok; autobiográfia; autobiografikus beszédmód; autokommunikáció; Bálint-nap; balladakutatás; belső beszéd; beszédaktus; beszédaktus-elmélet; beszédesemény; beszédhelyzet; beszédmódok; beszédműfajok; beszédszokások; beszélés antropológiája; beszélés etnográfiája; beszélés-stratégiák; beszéléskutatás; beszélgetéselemzés; beszélgetési szabályok; beszélői szerepek; biográfia; ceremoniális kommunikáció; diskurzuselmélet; diskurzusok; disznóvágás; ekkükléma; életpálya; élettörténet; elmondás; élőkép; emlékezési alakzat; emlékezéskultúra; emlékezetközösség; emlékezetkutatás; emlékvers; epitáfium; eskü; etnometodológia; farsangtemetés; felfogadás; fesztív beszéd; fonó; genealógiai emlékezet; gesztuskommunikáció; gyászjelentő; hagyományos beszédmód; hallgatás; hallgatói szerepek; halottak napja; halottbúcsúztató; halottsirató; helyzetorientált beszédhelyzet; hiedelemkutatás; húsvéti ünnepkör; igaztörténet; ima; intézmények; intézményi beszédmód; írás; íráshasználat; irreleváns kontextus; ismeretháló; ítélkezés; jókívánság; kántálás; karácsonyi ünnepkör; keresztelés; kiátkozás; kihallgató; kihirdetés; kikiáltás; kitagadás; kitalált hagyomány; ko-textus; kognitív kontextus; komikum; kommunikáció; kommunikációelmélet; kommunikációkutatás; kommunikációs aktusok; kommunikációtudomány; kommunista narratívumok; kommunizmus; konfirmáció; kontextuselmélet; kontextusok; konverzációanalízis; koszorúfeliratok; közúti baleset; kutatástörténet; lakodalmi költészet; lakodalmi szokások; locsolás; médiakommunikáció; médiareprezentáció; médiatudomány; médiumhasználat; megszólítás; mentális reprezentáció; menyasszonybúcsúztató; mesekutatás; mesemondás; műfajelmélet; műfajszociológia; narratív reprezentáció; narratívum; nemverbális kódok; népdalkutatás; népszokáskutatás; népzenekutatás; névnapozás; nyelvi agresszió; nyelvi kontextus; nyelvszociológia; nyilvános reprezentáció; óévbúcsúztatás; oralitás; orvostudomány; pedagógia; politikai beszédmód; pragmatika; presztízstörténet; primér kontextus; professzionális beszédmód; proxemika; pszicholingvisztika; rábeszélés; ráolvasás; rátótiáda; rejtvények; releváns kontextus; reprezentáció; részvétnyilvánítás; rituális beszéd; rituális koherencia; rituális szöveg; rítus; románok; sírfelirat; sorozás; szekundér kontextus; szépirodalom; szociális kontextus; szociolingvisztika; szociológia; szólás; szórvány; szórványsors; szöveg; szövegfunkció; szövegműfajok; szövegtipológia; szövegtípus; társalgás; társalgáselemzés; témaorientált beszédhelyzet; temetési szokások; textuális koherencia; tömegkommunikáció; transzcendens kommunikáció; tréfás nyelvi kapcsolat; ugratási esemény; újévköszöntés; ünnepköszöntés; Valentin-nap; valláskutatás; végrendelet; vegyesházasság; verbális kódok; versírás; világítás; vízkereszt; vizuális kontextus; vőfélyvers; vőlegénybúcsúztató; zsurnalisztikai beszédmód.
ISBN: 978-606-9015-05-6.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Bevezetés. 9–19.
Cím: A NYELV, A BESZÉD ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSA. 21.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A nyelv, a beszéd és a kommunikáció elemzésének irányzatai. 23–31.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A beszéd és a beszélés (kommunikáció) vizsgálatának története. 32–66.
Cím: BESZÉDSZOKÁSOK. 67.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Beszédszokások, beszélés-stratégiák. 69–136.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A rituális és fesztív beszéd alkalmai, stratégiái és módjai Aranyosszéken. 137–166.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Az átmeneti rítusok szövegei Aranyosszéken. 167–205.
Cím: BESZÉDMÓDOK, MÉDIUMHASZNÁLATI HABITUSOK. 207.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. 209–236.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A genealógiai emlékezet szervezése. 237–274.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Autobiografikus beszédmód a 20. században. 275–297.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A szórványsors autobiografikus megjelenítése. 298–317.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Gesztusok színpadon és a mindennapi életben. Élőképek Tordán (1900–1911). 318–341.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Írás versus beszéd: kommunista narratívumok írásban és szóban. 342–363.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A tömegkommunikáció és hatásai: beszédmódok egy közúti balesetről szóló diskurzusban. 364–386.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A tartalom szervezése beszédhelyzetekben. Társalgás-értelmezések. 387–405.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Zárszó. 407–408.