Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Balázs Lajos


Életrajz

(Bukarest, 1939)

A Bukaresti Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett oklevelet 1964-ben. 1976-ban a bukaresti egyetemen szerezte meg doktori fokozatát néprajzi témában Mihai Pop professzor irányításával. Tanári pályafutását 1965-ben kezdte romántanárként a balánbányai Általános Iskolában. Később igazgató, kultúraszervező, megyei művelődési felügyelő, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium oktatója, majd 2001-től, a Sapientia EMTE Humántudományok Tanszékének tanszékvezetője, a román-angol szak megalapítója. Monográfiákat írt Csíkszentdomokos születési, házassági, elmúlással és halállal kapcsolatos szokásvilágáról, nemi kultúrájáról és erkölcséről. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és az Erdélyi Múzeum Egyesület tagja.
Szövegtári találatok: 17

Szerző: 17
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Rituális várakozások, késleltetések a sorsforduló szokásokban.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Nemzet kenyere, magyarok kenyere. Lehet-e a kenyér a nemzeti összetartozás rituális szimbóluma?
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Sorsfordulatok népi imái.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. kiadás: 1992 tanulmány: „Ez nekünk jött úgy, hogy csináljuk…” Kortárstalálkozók. Vizsgálódás egy újkeletű ünnep körül.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. kiadás: 2002 tanulmány: Látható és rejtett szinkronizáció és diakrónia az igézés gyógyításában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. kiadás: 2005 tanulmány: A keresztszülőség és komaság mint az átmeneti szokások alapintézményei.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: Semmi sem véletlen. Vágyak és tárgyak összefonódása a párkereső jóslásokban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. kiadás: 2008 tanulmány: Egy fogolytörténet néprajzi vonatkozásokkal.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. kiadás: 1994 tanulmány: A lakodalmi fenyő erotikus szimbolikája.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: Bartók nem menekül! A globalizáció apokaliptikus víziója a Cantata Profanában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk. kiadás: 2015 tanulmány: Szokáskutatásaim egyéni útjai, sajátosságai, szemlélete.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: Tér és térhatár a csíkszentdomokosi lakodalomban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. kiadás: 1996 tanulmány: Farsang-jellegű alakoskodások Csíkszentdomokoson.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998 tanulmány: Bábakalács. Tűnődés egy különleges virágszimbólum fölött.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. kiadás: 1999 tanulmány: Írott szöveg – mondott szöveg a szentdomokosi lakodalomban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: Az emberélet fordulói a romániai magyar néprajzkutatás tükrében.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: A paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs változásaiból az utóbbi évtizedek gazdasági-társadalmi változásainak kontextusában.