Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Gazda Klára


Életrajz

(Zalán, 1944)

1967-ben a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán magyar nyelv és irodalomtanári oklevelet szerzett. Doktori disszertációját 1976-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézetében védte meg. 1968–1991 között a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzos muzeológusa, 1991–2008 között a BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének, illetve Magyar Néprajz és Antropológia
Tanszékének adjunktusa, majd előadótanára, közben 2000–2004 között a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Folklórarchívumának tudományos főkutatója. Kutatási területei: gyermekkultúra, népviselet, tárgy és folklór kapcsolata, szimbolikus motívumok a folklórban.
Szövegtári találatok: 43

Szerző: 40
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: A magyar hidasjátékok a szakirodalom tükrében.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Történeti ­néprajzi adatok az uzoni Mikesek gazdálkodásához.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A jövő reménysége.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A közeli felmenők nemzetségei.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A négy nemzetség régmúltja.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Bevezetés
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Birtokok és átörökítésük. Gazdálkodás.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Családi levéltár, családtörténet, genealógia.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Házassági kapcsolatok.
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Sorsfordulók.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A díszítmény a népművészetben.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A húsvéti tojás mint jelképes tárgy.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A kalács és rituális kontextusa.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A népművészet („folklór képzőművészet”).
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A népművészet környezeti feltételei.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A szép tárgy funkciói.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: A tárgyforma a népművészetben.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: Anyag és technika a népművészetben.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: Művészi tárgycsoportok és műfajiság a magyar népművészetben.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: Népművészet és esztétikum.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: Tárgy és kultúra.
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008 tanulmány: Tárgy és művészet.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. kiadás: 2003 tanulmány: A konferencia elé.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. kiadás: 2003 tanulmány: Isten kovácsa.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: A húsvéti tojás mint szimbolikus tárgy a moldvai katolikusoknál.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Szentimrei Judit portréja.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: Dr. Kós Károly 75 éves.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998 tanulmány: A népi ornamentika terminológiájának állatokkal kapcsolatos rétege.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000 tanulmány: Keresztény jelképek a népi díszítőművészetben?
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: A romániai magyar népművészetkutatásról. (Problémák, módszerek, eredmények.)
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: A kalács és rituális kontextusa.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Material Culture and Identity at the Moldavian Catholics.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Tárgyi kultúra és identitás a moldvai katolikusoknál.
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017 tanulmány: A hinta és hintázás szimbolikus háttere.
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017 tanulmány: A magyar hidasjátékok szimbolikus jelentéseinek nyomában.
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017 tanulmány: Előszó.
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017 tanulmány: Fehér liliomszál

Szerkesztő: 1

Lektor: 2