Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Halász PéterSzövegtári találatok: 76

Szerző: 75
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: A paraszti értékrend néhány elemének változása a moldvai magyaroknál.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: „…akkor ha így volt nekem, akkor így volt az egésznek.” Lakodalmi szokások a moldvai Lészpeden.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A „csíki karácsony”.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A kecsketartás jelentőségének változása a moldvai magyaroknál.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A közösségi legelőhasználat emlékei.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A kutak építése és használata a moldvai magyaroknál.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A lakodalom mint „gazdasági vállalkozás” a pusztinai magyaroknál.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A moldvai magyarokról. Oláh-Gál Elvira riportjai, interjúi, tudósításai.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A szarvasmarha és a tejhaszon mágikus védelme.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: A székelyek migrációja Moldvába/n.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „A Szeret-völgy csángói mind beszélnek magyarul...” Radu Rosetti és a moldvai magyarok.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Adatok a moldvai magyarok hagyományos halászatához.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „...ahol bátorítást vártam volna, nem kaptam mást, mint gáncsot...” Dr. Ioan Ferenţ, a tudós csángó pap.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Bátyám János piros vére...” Hogyan terem a ballada?
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Bibliotheca Moldaviensis. A moldvai csángók könyvtára.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Csalhatatlanul magyarok’ régi hazája ez...” Jerney János moldvai utazása.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Csoma Gergely elveszett szavai. A moldvai magyarság írott nyelvemlékei.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Diószén története és helynevei.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Egy nép nagyond nehezend pusztul el...” Lakatos Demeter csángó költő.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Eltűnt a háború vérözönével...” Mikecs László a moldvai csángók kutatója.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Én serény ember voltam...” Amit Kaszáp Istvántól tanultam.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Faragó Laura Baranyában gyűjtött moldvai csángó népdalai.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „...fő a must a nagy hardúkba tűz nélkül...” A moldvai magyarok 19. század végi szőlő- és borkultúrájáról.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Gazda László csángó helytörténeti lexikona.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Jáki Sándor Teodóz és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Kit feldob magából egy nép...” Iancu Laura Szeretföldje.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Mátyás király moldvai kalandjai.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „Mi, pusztinaiak”.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Mivé lettél csángó magyar? Jakab Attila megválaszolt és megválaszolatlan kérdései.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: „...osztatlan szeretet és tisztelet vette körül...” Imets Fülöp Jákó személyisége.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Pozsony Ferenc a moldvai magyarokról.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Szent István király bujdosása az egykori Etelközben.
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015 tanulmány: Vallási élet Magyarfaluban. Iancu Laura néprajzi vizsgálata.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Csángókutatás a tilosban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000 tanulmány: A moldvai magyarok tavaszi ünnepköréről.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: About the Regional and Ethnic Division of the Moldavian Hungarians.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: A moldvai magyarok táji-etnikai tagolódásáról.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A moldvai katolicizmus hétköznapjai. Iancu Laura Peremlétben című könyvéről.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A moldvai magyarság szavakból ácsolt emlékműve. Csoma Gergely A megkötött idő című könyvéről.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A „múlt használata”. Gábor Felicia Csángó élet című könyvéről.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A paraszti értékrend néhány elemének változása a moldvai magyaroknál.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „A párválasztás örömei és kockázatai.” Mirk Szidónia-Kata kérdezi Halász Pétert.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: A „virágospálca” rituális szerepe a hagyományos moldvai lakodalomban.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „...akkor ha így volt nekem, akkor így volt az egésznek!” Lakodalmi szokások a moldvai Lészpeden.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Azok vagyunk, akik vagyunk!” Fájdalmas búcsú Kallós Zoltántól.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „...csak magam tudom milly hajóban evezek.” Kétszáz esztendeje született Petrás Incze János.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Csángó málé. Képzelt beszélgetés Gábor Feliciával.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Csángókutatás” a tilalmas időkben.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „De aztán tettek dologra...” A gyermek munkába nevelődése.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Domokos Pál Péter moldvai útjai.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „...édes a méze, keserű a fullánkja.” Hagyományos méhészet a moldvai magyaroknál
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Édes hazám, mit vétettem?” A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Hagyományos szénamunka a moldvai magyaroknál.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Hájtok eszte hezzám guzalyaszba.” Trunk csángómagyarjainak története, műveltsége.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Hëgyën, vőgyön járogatok vala...” Kicsipatak és Dózsaújfalu rövid, de tanulságos történetéből.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Holt magyarok istápolója – Mikecs László.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának moldvai kapcsolatai.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Kelj fel fiam, kelj fel...” Forrófalva történeti és kulturális értékei.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Lujzikalagor története és helynevei.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Magyar költők hol vótatok...?” Mirk László csángó versgyűjteménye.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Magyarfalutól Egyházaskozárig. Jankó Antal Apa és fia című könyvéről.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „...mintha a magyaroktól nemrég elszakított tartományban lennél.” Moldvai tanfelügyelők őszinte jelentései.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Moldvai magyar néprajzi doktorok és doktorjelöltek.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Moldváról készült 18. századi térkép néhány néprajzi tanulsága.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Mostanában nem járt erre...” Szent László királyunk emléke Moldvában.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Moszt isz megenném...!” Adatok a moldvai magyarok gyűjtögetéséhez.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Nemzeti színeink és a moldvai csángómagyarok.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Ninc ki gondot üszeljen ránk...” Bogdánfalva hagyományos értékei.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Somoska története és helynevei.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Száz kút van Szászkúton? Mozaikok Szászkút múltjából.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Útját állhatom-e én a pusztulásnak?” Iancu Laura székfoglaló előadásáról.
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020 tanulmány: „Valami mindig összegyűjt münköt...” Kóka Rozália Bukovina, Bukovina... című könyvéről.

Gyűjtő: 1