Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ilyés Sándor


Életrajz

(Kolozsvár, 1976)

Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar–néprajz szakán végezte. Ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika programban. A BBTE Hungarológiai Doktori Iskola programjában szerzett doktori címet. A kolozsvári  Kriza János Néprajzi Társaság tudományos titkára. Kutatási területei: narratológia, munkáskultúra.
Szövegtári találatok: 87

Szerző: 28
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013
A moldvai csángók bibliográfiája. kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. kiadás: 2005 tanulmány: A megesett leány büntetőrítusai a moldvai csángóknál.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: „Súgd meg nekünk...” Olvasói szövegek a Metal Hammerben.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Kibeszélés és nyilvános bírálat az Üzemünk Élete című kolozsvári lapban (1951–1953).
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Toldi Miklóstól az interdiszciplináris üzenetekig. Megjegyzések a moldvai csángók kutatásának egyéni tapasztalataihoz.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Történeti csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Források és értelmezések.
Életutak és életmódok (Kriza Könyvek, 15.). kiadás: 2002 tanulmány: Az élettörténetekben megjelenő etnicitás egy vegyes házasság esetében.
Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.). kiadás: 2004 tanulmány: Fekete kereszt alatt. A megesett leány büntetőrítusainak szimbolikája a moldvai csángóknál.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: A munkásklubok reprezentációja a sajtóban.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Az ipari munkásság és intézményei.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Bevezetés.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Csoportkultúrák reprezentációi a biografikus szövegekben.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Egy kolozsvári csoportkultúra nyomában – szempontok és megközelítésmód.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Következtetések.
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013 tanulmány: Munkáskultúra megjelenítése – irodalom és tudomány között.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Narratív reprezentáció és szubkulturális gyakorlat: kolozsvári fiatalok az 1950–1960-as évek munkásklubjaiban.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Változás a hiedelmek tükrében.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: Magyarországi élmények román nyelven. Egy szitási napló tanulságai.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón.
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Foreword.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: The Image of the Csángós in the Hungarian Press of Transylvania.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.

Szerkesztő: 13

Gyűjtő: 1

Összeállító: 1

Lektor: 10

Fordító: 3

Sorozatszerkesztő: 31
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (DET). kiadás: 2021
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (DET). kiadás: 2022
Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (DET). kiadás: 2021
„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez (Kriza Könyvtár). kiadás: 2012
Ilkei Ferenc és családja levelezése. 1915–1918. kiadás: 2023
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022
Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár). kiadás: 2023
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016
Múzeum – örökség – kommunikáció (Kriza Könyvek, 50.). kiadás: 2023
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (DET). kiadás: 2023
Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (DET). kiadás: 2023
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021