Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Jakab Albert Zsolt


Életrajz

(Marosvásárhely, 1979)

Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar–néprajz szakán végezte. Ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika programban. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett doktori címet. A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa és a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. Kutatási területei: városantropológia, nemzeti identitásdiskurzusok és identitásstratégiák, kollektív és kulturális emlékezet (emlékállítás és emlékezési gyakorlat), írott populáris kultúra.
Szövegtári találatok: 152

Szerző: 51
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012
Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012). kiadás: 2012
Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022). kiadás: 2022
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Belépő.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Homo memor. A 19–20. századi (lokális) emlékezéskultúra szerkezete.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Az ezredik év. A millennium ünneplése és reprezentációi Kolozsváron.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Bekérező.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Az első világháború emlékezete Kolozsváron. Keretek, helyek, alakzatok.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Beköszöntő.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: ACTELE COMEMORATIVE ALE UNEI EPOCI. ORGANIZAREA MEMORIEI ÎN DEMOCRAȚIE (1989–2004).
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: Cadrul teoretic şi terminologia.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: Concluzii.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: CONSTITUIREA MEMORIEI – EPOCĂ, TEMATICĂ, FIGURI. ANALIZĂ.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: De la Compromisul Austro­-Ungar şi până la sfârşitul Primului Război Mondial (1867–1918). Epoca dualismului – memoria naţiunii.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: De la epoca reformelor şi până la Compromisul Austro­-Ungar (1800–1867). Datarea ca act de constituire a memoriei.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: De la începuturi şi până la epoca reformelor (1440–1799). Funcţia practică a datării.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: De la sfârşitul celui de-­al Doilea Război Mondial şi până la schimbarea de regim din anul 1989 (1945–1989). Constituirea memoriei în perioada comunistă.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: De la sfârşitul Primului Război Mondial şi până la al Doilea Arbitraj de la Viena (1918–1940). Schimbarea de regim şi memoria sa.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: Introducere.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: Literatura cercetării asupra Clujului.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: „Mica lume maghiară” (1940–1944). Restaurarea puterii şi reconstruirea memoriei.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: ORAȘ – CONTEXT – CERCETARE.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: STUDIU DE CAZ. ORGANIZAREA ȘI UTILIZAREA MEMORIEI EVENIMENTELOR DIN ANII 1848–1849.
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022 tanulmány: Timp, tradiţie, memorie. Bibliografia antropologică a cunoaşterii colective.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Homo Memor: The Structure of the 19th and 20th Century (Local) Culture of Remembrance.
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: Migration and Ethnicity: The Czechs from Banat (Romania).
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: On the Road: Between Nations, Identities, and Cultures.
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007 tanulmány: Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet?
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Előszó.
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022 tanulmány: Karanténkultúra és járványlét. A pandémia hatása a mindennapokra.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: Emléktábla-állítás Kolozsváron.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Falfirkálás interetnikus környezetben.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: 1848–1849 emlékezetének kialakítása Kolozsváron.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: A padfirka-kultúra.
Múzeum – örökség – kommunikáció (Kriza Könyvek, 50.). kiadás: 2023 tanulmány: Múzeum–univerzum. Közelítések.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Előszó.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Néprajzi archívumok új környezetben. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012).
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020 tanulmány: Az erdélyi vidék jellemzői az európai integrációt követő időszakban.
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019 tanulmány: A vidék változó képe Erdélyben.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: Ez mind vidék. A vidékre jellemző létformák és kulturális gyakorlatok átalakulása a 21. században.

Szerkesztő: 52
20 éves a Kriza János Néprajzi Társaság. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (DET). kiadás: 2021
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Dolgozatok az erdélyi magyar falvak változó társadalmáról. Egyetemi jegyzet (NEJ, 10.). kiadás: 2021
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (DET). kiadás: 2022
Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (DET). kiadás: 2021
Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIII. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2003
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013
„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez (Kriza Könyvtár). kiadás: 2012
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022
Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2006
Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége. kiadás: 2019
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009
Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár). kiadás: 2023
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008
Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár). kiadás: 2006
Múzeum – örökség – kommunikáció (Kriza Könyvek, 50.). kiadás: 2023
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (DET). kiadás: 2023
Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (DET). kiadás: 2023
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021

Gyűjtő: 2

Összeállító: 8

Lektor: 3

Sorozatszerkesztő: 36
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (DET). kiadás: 2021
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013
Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (DET). kiadás: 2022
Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (DET). kiadás: 2021
Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája. 1974–1989. kiadás: 2023
Ilkei Ferenc és családja levelezése. 1915–1918. kiadás: 2023
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022
Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár). kiadás: 2023
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016
Múzeum – örökség – kommunikáció (Kriza Könyvek, 50.). kiadás: 2023
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022). kiadás: 2022
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (DET). kiadás: 2023
Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (DET). kiadás: 2023
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021