Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Keszeg Vilmos


Életrajz

(Detrehemtelep, 1957)

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar–francia nyelv- és irodalomtanári oklevelet. Doktori disszertációját 1995-ben a kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén védte meg. Jelenleg a kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének professzora, a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola irányítója. Kutatásokat folytat a kortárs mitológiákkal, a szövegmondással, a biografikus szövegekkel, az írott kultúrával, a média mindennapi szerepével kapcsolatban.
Szövegtári találatok: 196

Szerző: 145
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A beszéd és a beszélés (kommunikáció) vizsgálatának története.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A genealógiai emlékezet szervezése.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A nyelv, a beszéd és a kommunikáció elemzésének irányzatai.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A rituális és fesztív beszéd alkalmai, stratégiái és módjai Aranyosszéken.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A szórványsors autobiografikus megjelenítése.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A tartalom szervezése beszédhelyzetekben. Társalgás-értelmezések.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: A tömegkommunikáció és hatásai: beszédmódok egy közúti balesetről szóló diskurzusban.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Autobiografikus beszédmód a 20. században.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Az átmeneti rítusok szövegei Aranyosszéken.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Beszédszokások, beszélés-stratégiák.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Bevezetés.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Gesztusok színpadon és a mindennapi életben. Élőképek Tordán (1900–1911).
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Írás versus beszéd: kommunista narratívumok írásban és szóban.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban.
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018 tanulmány: Zárszó.
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009 tanulmány: A vasárnap: natúra vagy kultúra.
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009 tanulmány: Ajánlás.
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: Kereszttűzben a népi kultúra: interpretációs és kontextualizáló kísérletek.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: A hírlapok reklámszövegeinek autobiografikus funkciói.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: A jegyzet tárgya és szemlélete.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: A lokális ballada: beszédmód és kontextus.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: A népmese előadásának módja és kontextusa.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Bevezetés.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Élettörténetek populáris regiszterekben.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Irányzatok és elméletek.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Narratológia. Fogalmak, terminusok.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Összegzés.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Rátótiáda és lokális társadalom.
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011 tanulmány: Történetek és kontextusok.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: A jegyzet tárgya.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: A szóbeliség és írásbeliség viszonya.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Ajánlás.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Analfabetizmus.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az alfabetizáció története.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az írás funkciói.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az írás kutatása a magyar etnológiai irodalomban.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az írás megjelenítése a folklórban.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az írás szociális jelentései.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az írás története.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az íráskutatás.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Az olvasás.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Bevezetés.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Feliratok: a felületek beírása.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Írás és emlékezet.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Írás és kommunikáció: a levél.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Írás és rítus.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Írásszokások.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Kéziratos füzetek: a hasznos ismeretek tára.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Népi verselők, alkalmi versek: a betolakodó írók.
Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet (NEJ, 3.). kiadás: 2008 tanulmány: Összegzés.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: A tordai sóvágók. Szociometriai elemzés.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Munkába járni. Intézmény-, munkaantropológiai vázlat.
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014 tanulmány: Ajánlás.
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014 tanulmány: I. fejezet. Aranyos-vidék.
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014 tanulmány: II. fejezet. Életforma.
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014 tanulmány: III. fejezet. Vallásos és kulturális élet.
Aranyos-vidék. Honismereti könyv. kiadás: 2014 tanulmány: IV. fejezet. Hagyományok.
Arc és álarc. A garabonciás mítosza a magyar és a horvát irodalomban (Kriza Könyvek, 14.). kiadás: 2002 tanulmány: Ajánlás.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: A betegség és a halál megjelenítése az erdélyi epitáfiumokban.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: A biografikus emlékezet alakzatai, gyakorlatai és rendszerei.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: A halál sztereotípiái a gyászjelentőkben: az örök nyugalom, az örök fény és az örök emlékezet biztosítása.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: A katonaság és a történelem.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: A zöldág állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: Az anyanyelvhasználat mint a kegyeleti jog érvényesítése az elhunyt emlékének megörökítésében.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: Az egyéni sors megjelenítése a sírfeliratokban.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: Balázs Ferenc az emlékezetben.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: Irodalom és emlékezet.
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022 tanulmány: Recenzió.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Csoportok és kultúrák.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Van-e szubkultúrája a népi kultúrának?
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Introduction: Cultures and Cultural Researches.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: The Forms of Historical Memory: Local Histories.
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007 tanulmány: Élettörténetek populáris regiszterekben.
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007 tanulmány: Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet?
Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok (Kriza Könyvek, 7.). kiadás: 2001 tanulmány: Ajánlás.
Felsőcsernátoni népmesék. György Ignác meséi (Kriza Könyvek, 5.). kiadás: 2001 tanulmány: Függelék. (A szerkesztésről. Szójegyzék. Típusmutató.)
Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken. kiadás: 2016 tanulmány: Ajánló sorok Nagy Olga széki társadalomnéprajzi kötetéhez.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A cseberbenézés. Egy tudakózódási rítus elemzése. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A hiedelem megjelenítése a szépirodalomban. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A hiedelemmondák morfológiai elemzése. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A HIEDELEMRŐL VALÓ BESZÉLÉS: BESZÉDMŰFAJOK, KONTEXTUSOK, HELYZETEK, CÉLOK, STRATÉGIÁK.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A hiedelmek biografikus funkciói.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A HIEDELMEK STÁTUSA.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A JÓSLÁS ÉS TECHNIKÁI.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A mágia restabilizációja a román online médiában. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A román pap és hiedelemköre az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: A tavaszi hiedelmek az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: ALAPFOGALMAK.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: BEVEZETÉS. A JEGYZET TÁRGYA, CÉLJA, SZEMLÉLETE.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Egy hiedelemmotívum biografikus funkciója. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Helyzetértelmezés: az esemény és reprezentáció. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: HIEDELEM ÉS TÁRSADALOM.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: HIEDELEMKUTATÁS.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Jóslások az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Lüdércet látni. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Rontás és gyógyítás: interpretációk. Esetelemzés.
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013 tanulmány: Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. Esetelemzés.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. kiadás: 1992 tanulmány: A kincs hiedelemköre a Mezőségen.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. kiadás: 1992 tanulmány: Bevezető.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. kiadás: 2002 tanulmány: A konferencia elé.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. kiadás: 2008 tanulmány: A katonaság és a történelem.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. kiadás: 2008 tanulmány: Előszó. Az eltűnt katona emlékére.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 1943. április 8-i jegyzőkönyve.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Nagy Olga pályájának szakaszai.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Szerkesztői bevezetés.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. kiadás: 2011 tanulmány: A történetmondás funkciói a 20. században.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. kiadás: 2011 tanulmány: Ajánlás.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. kiadás: 1994 tanulmány: A piritisták. A hiedelmek fejlődésének egy esete.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 1942. április 16-i jegyzőkönyve.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: Borbély Sándor aranyosszéki folklórgyűjtése a 19. század végén.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: A lokális–regionális gazdálkodás rekontextualizálása: az 1906-as tordai ipar- és gazdasági kiállítás.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk. kiadás: 2015 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. kiadás: 2016 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. kiadás: 2016 tanulmány: Kolozs megyei gyermekmondóka adatbázis az 1980-as évekből.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: A mesefordító és -gyűjtő Asztalos Lajos. Interjú.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: Csőgör Enikő tordatúri hiedelemgyűjtése. Interjú.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. kiadás: 2018 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. kiadás: 2018 tanulmány: Mesék Balázs Ferenc életművében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. kiadás: 2019 tanulmány: A román folklór iránti érdeklődés a kolozsvári tudományegyetemen (1872–1919).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. kiadás: 2019 tanulmány: Ajánló sorok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. kiadás: 2020 tanulmány: Elismerő szavak Olosz Katalin kutatásairól.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 29. Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról. kiadás: 2021 tanulmány: Zárszó a 13. konferenciához.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022 tanulmány: Ajánlás.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. kiadás: 1996 tanulmány: Emlékek az aranyosszéki farsangról.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998 tanulmány: A béka a hiedelmekben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. kiadás: 1999 tanulmány: Ajánlás.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. kiadás: 1999 tanulmány: Századeleji gyászjelentő lapok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000 tanulmány: Az olvasóhoz.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: Ajánlás.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: Táj és kép.
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: A lokális ballada: beszédmód és kontextus.
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016 tanulmány: Histoire du langage de la communication rituelle en Roumanie au 20ième siècle.
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016 tanulmány: XXIXe Atelier du réseau FER-Eurethno du Conseil de l’Europe.
Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala (Kriza Könyvek, 2.). kiadás: 1999 tanulmány: Etnicitatea – „text în text”. [Etnicitás – „szöveg a szövegben”.]
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: A kötetről.

Szerkesztő: 32
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. I. évf. 1. sz.. kiadás: 1991
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. I. évf. 2. sz.. kiadás: 1991
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007
Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok (Kriza Könyvek, 7.). kiadás: 2001
Felsőcsernátoni népmesék. György Ignác meséi (Kriza Könyvek, 5.). kiadás: 2001
Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken. kiadás: 2016
Kalotaszeg bibliográfiája (Kriza Könyvek, 9.). kiadás: 2001
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. kiadás: 1992
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. kiadás: 2005
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. kiadás: 2008
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. kiadás: 2011
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. kiadás: 1994
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk. kiadás: 2015
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. kiadás: 2016
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. kiadás: 2018
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. kiadás: 2019
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 29. Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról. kiadás: 2021
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. kiadás: 1999
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016
Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár). kiadás: 2006
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015
Sirató. Életem panaszos könyve. (Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára, 1.). kiadás: 1995

Összeállító: 1

Lektor: 17
20. századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói (Kriza Könyvek, 37.). kiadás: 2011
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019
Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj. kiadás: 2022
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012
Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás (Kriza Könyvtár). kiadás: 2015
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006
Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012). kiadás: 2012
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években. kiadás: 2013
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. kiadás: 2020
Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. kiadás: 2019
„Most segíts meg, Mária…” A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma (Kriza Könyvek, 20.). kiadás: 2003
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018
Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022). kiadás: 2022

Fordító: 1