Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Kinda István

Kinda István Csaba


Szövegtári találatok: 50

Szerző: 41
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014
A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye. kiadás: 2011
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011
Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban. kiadás: 2017
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: A csángó gyűjtemény.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: A Csángó Néprajzi Múzeum.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: A román gyűjtemény.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: A szász gyűjtemény.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: A székely gyűjtemény.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: Archívum és könyvtár.
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014 tanulmány: Kutatás és műhelymunka.
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. kiadás: 2005 tanulmány: A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: „Furfangos úri hunczutságok” a 20. század eleji Székelyföldön.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Bekérező.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Faragott sírkövek kutatása Székelyföldön. Havadtő „felfedezett” síremlékei.
Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011) (CsNM, III.). kiadás: 2011 tanulmány: A hagyomány vonzásában: mészégetők Vargyason.
Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011) (CsNM, III.). kiadás: 2011 tanulmány: Előszó.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Kőfaragók, sírkövek, jelképek Havadtőn a 19. században.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: A kilátástalanság esélye. A szegény családok Héderfáján és Vámosgálfalván.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: A közös. Társas gazdálkodási formák Kelementelkén és Abosfalván.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Egyház vagy szekta? Kizáró és befogadó vallási közösségek.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Élettér és lakáskultúra. A háromszéki cigányok lakókörnyezetének főbb sajátosságai.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Előszó.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Gazdálkodók. Agrárhagyományok és adaptációs tendenciák Cófalván.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Hagyomány, szimbólum, identitás. Falukapuk Orbaiszéken.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Meszesek. Hagyományos iparűzés Vargyason.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Téglavetők. Életmód, rétegződés és identitás Nagyborosnyó cigány lakossága körében.
Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.). kiadás: 2004 tanulmány: Egy szőke, szép leány. A Végzett Asszonyának archetípusa egy moldvai hiedelemszövegben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: Székely falukapuk. Adatok és szempontok egy régi-új székely jelenség értelmezéséhez.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: Felekezeti és kulturális disszimiláció egy orbaiszéki falu cigányainál.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: A mész az mejen, míg a világ, ment es... Egy ősrégi népi ipar a 20–21. században.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Kapcsolatok, tőkék, konfliktusok. Egy magyar–holland testvérkapcsolat krízise.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: Tradicionális mesterség és profitorientált életstratégiák. Jövedelemszerzési technikák egy háromszéki cigány közösségben.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Customs of Punishment at the Moldavian Csángós.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Archaikus büntető szokások a moldvai csángóknál.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: Cófalva az „aranykorszakban” és a rendszerváltozás után.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: „…tervezte a […] pólgármester…” Falukapuk Orbaiszéken.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Az online adatbázisépítés szerepe a hagyományos székelyföldi népi mesterségek revitalizációjában.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: A Mikes-tölgyek árnyékában. Etnikai terek és törekvések Zágonban.
Életutak és életmódok (Kriza Könyvek, 15.). kiadás: 2002 tanulmány: Világháborús események egy élettörténet tükrében.

Szerkesztő: 5

Lektor: 4