Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Könczei Csilla


Életrajz

(Kolozsvár, 1963)

A kolozsvári BBTE Bölcsészkarán szerzett magyar–angol nyelv- és irodalomtanári oklevelet. Doktori disszertációját 2004-ben a kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén védte meg. A Tranzit Ház alapítójaként kulturális és művészeti események, projektek szervezője és kurátora. Jelenleg a kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének adjunktusa, kultúrakutatással és videófilmek készítésével foglalkozik. Kutatási területei: a tánc, a vizuális kommunikáció, az etnikai és nemi kisebbségek, a kultúra reprezentációja.
Szövegtári találatok: 28

Szerző: 26
Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról (Kriza Könyvek, 10.). kiadás: 2002
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017 tanulmány: A tűznek nem szabad kialudni.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Valóságképkészítés mint társadalmi interakció.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: A ’60-as–’80-as évek magyar néptánckutatásának képe a cigány kultúráról. Beszédmódok és osztályozási rendszerek.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: A vizuális médiumok testetlenné válása.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Who Owns “Folk Dances”? About the Intellectual Property Rights of Dances Formed in Historical Times. The Case of Borica.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: Táncos anyanyelv?
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A borica és a hivatalos intézmények.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A borica mint nonverbális médium.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A borica mint társadalmi jel.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A borica rituális eszközeinek képi használata.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A háromfalusi magyarok kulturális (ön)meghatározásai.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: A mellékletek adatai, képleírások.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Bevezetés. A társadalmi reprezentációról.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Bevezetés. Reprezentáció és médium.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Fényképek.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Forrásértékű etnográfiai leírások a boricáról.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Háromfalu társadalma 1944 előtt.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Interjúk.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Kották.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Táncírás.
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009 tanulmány: Térformák.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: Egy táncelméleti modell felé. Gondolatok a tánc és nyelv közötti analógiákról és különbségekről.

Lektor: 2