Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Könczei Csongor


Életrajz

(Kolozsvár, 1974)

Magyar–néprajz szakott végzett a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán, ugyanott szocio-etnolingvisztika, majd a BBTE Európai Tudományok Karán pedig kulturális antropológia posztgraduális képzésben részesült. 2008-ban szerzett doktori címet (PhD) az ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola Európai etnológia doktori program keretében. A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területei: etnokoreológia – etnomuzikológia, regionális, kulturális és etnikus identitások, interetnikus kapcsolatok, kulturális és társadalmi hálózatok.
Szövegtári találatok: 47

Szerző: 40
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017 tanulmány: Előszó az első kötethez.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017 tanulmány: Útmutató fogalomtár negyvenéves olvasók számára.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: A 30 éves kolozsvári táncházról.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: A 30 éves kolozsvári táncházról II.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: A kolozsvári civilszervezetek mulatsága. (Esettanulmány a kolozsvári „multikulturális” táncházról.)
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: A táncház kulturális paradoxonjai
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: A Zurboló Táncház – másfél év a huszonötből.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: Előszó a második kötethez.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: Jegyzet. A Zurboló Táncház – négy év a huszonhétből.
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: Ki a paraszt?
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: „Magyaros” táncház?
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018 tanulmány: Néhány gondolat a zagyvaság térnyerése ellen.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: A 20. században működő kalotaszegi cigányzenészek, cigányzenekarok, cigányzenész családok.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: A kultúrák mezsgyéjén. A kalotaszegi cigányzenészek kultúraközvetítő és -alkotó szerepéről.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: A „nevenincs” muzsikusok. A kalotaszegi cigányzenészek 20. századi működésének történeti áttekintése.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: A téma fogta kutató, avagy módszertani szinkretizmus az interdiszciplinaritás határán.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: Előszó.
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: Fodor Sándor „Netti” (1922–2004).
A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.). kiadás: 2011 tanulmány: Következtetések helyett...
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: A székiek, a koreográfus, a helytörténészek, a kultúrpolitika és a többiek... Gondolatok a kolozsvári Posta mögötti táncolás jelenkori eseményeiről.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Egy mérai cigánymuzsikus, Berki Ferenc „Árus” portréja.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: „Rakja a sapkájába, erre a célra megfelel az is…” Hétköznapi „magyar irredentizmus” a két világháború közötti Erdélyben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: A kalotaszegi cigánymuzsikusok táncalkotó és -alakító szerepének vizsgálatáról. Szempontok az erdélyi hagyományőrző cigányzenészek tánctudásának kutatásához.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Ki számít kalotaszeginek? Egy néprajzi tájegység és a hozzá fűződő regionális identitástudat alakulásának történeti áttekintése.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000 tanulmány: A zenei és táncbeli improvizálások összefüggései.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: Néhány gondolat a kalotaszegi cigánymuzsikusok mobilitásának változásairól.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Amikor a nép táncol, akkor néptáncol? Gondolatok a hagyományos tánckultúra jelenkori változásairól.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: A regionális identitástudat határ(talanság)képzetei. Az átmeneti vidék fogalmának körülírhatatlanságáról.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: A színpadi táncművészet hatása a hagyományos tánckultúrára, avagy „etno-táncmesterek” működése az ezredforduló erdélyi falvaiban.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: A kolozsvári civilszervezetek mulatsága. (Esettanulmány a kolozsvári „multikulturális” táncházról.)
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: A szakma becsülete. Helyzetkép az erdélyi magyar (nép)táncművészetről.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: A táncház kulturális paradoxonjai.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: A táncházszervező Könczei Ádám.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: A Zurboló Táncház – másfél év a huszonötből.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: Amikor a nép táncol, akkor néptáncol? Gondolatok a hagyományos tánckultúra jelenkori változásairól.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: Generáció- és stílusváltás a kalotaszegi cigányzenész családoknál.
Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.). kiadás: 2004 tanulmány: „Táncoló muzsikusok.” A zenei és táncbeli improvizációk összefüggéseiről.

Szerkesztő: 3

Összegyűjtötte: 2

Válogatta: 2