Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Nagy Janka Teodóra


Életrajz

(Szolnok, 1961)

A Jászságban született, jogász (ELTE ÁJK 1984), magyar szakos középiskolai tanár (ELTE BTK 1991) és etnográfus (KTE, Debrecen, 1994) diplomát szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskolájában védte meg doktori értekezését jogtörténetből (2000) és ugyanitt habilitált jogtörténetből jogi néprajz és jogi kultúrtörténet témakörében (2013).

1995-től a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula/Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán oktató, 2018-tól egyetemi professzor. 2010–2018 között általános és tudományos dékánhelyettes, 2005–2015 között intézetigazgató, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanár, a PTE ÁJK Doktori Iskola témavezetője. 

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport alapító elnöke 2011-től, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztályának elnöke. Kutatási területei: jogi néprajz, jogi kultúrtörténet, szociális közigazgatás történet, a szociális gondoskodás történeti formái.