Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Olosz Katalin


Életrajz

(Kovászna, 1940)

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári diplomát. 1963 és 1966 között a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán volt gyakornok, majd a Román Akadémia marosvásárhelyi Társadalomtudományi Kutatóközpontjában kutató, illetve főkutató. Kutatási területei: magyar népköltészet, folklórtörténet.
Szövegtári találatok: 53

Szerző: 40
Egy kiállítás emlékképei (Kriza Könyvek, 16.). kiadás: 2003
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Népballadák a nagyszalontai gyűjtők hagyatékában (1912–1919).
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Váradi József balladájának ismeretlen háromszéki változata a 19. századból.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Mailand Oszkár és a Kisfaludy Társaság.
Egy kiállítás emlékképei (Kriza Könyvek, 16.). kiadás: 2003 tanulmány: Szabó Sámuel néprajzi gyűjtőútja 1864-ben és az első magyarországi háziipari-néprajzi kiállítás.
Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás (Kriza Könyvtár). kiadás: 2015 tanulmány: Elöljáróban.
Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás (Kriza Könyvtár). kiadás: 2015 tanulmány: Két kor küszöbén. Egy folklórgyűjtő tanár a 19–20. század fordulóján.
Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás (Kriza Könyvtár). kiadás: 2015 tanulmány: Tájékoztató a szövegközlésről és jegyzetelésről.
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011 tanulmány: Benedek Elek és Sebesi Jób balladagyűjtésének problémái.
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011 tanulmány: Fehér László balladájának korai erdélyi változatai.
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011 tanulmány: Gyulai Pál esete a kolozsvári diákkal. (Gyulai Pál és kolozsvári diákgyűjtője közötti konfliktus.)
Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár). kiadás: 2011 tanulmány: Viski Károly balladagyűjtései a huszadik század elején.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. kiadás: 2002 tanulmány: 17–19. századi kéziratos magyar orvosló könyvek kolozsvári könyvtárak gyűjteményeiben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. kiadás: 2003 tanulmány: Játék a csatatéren.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. kiadás: 2005 tanulmány: Ismeretlen magyar népballada Szabó Sámuel diákgyűjtőinek hagyatékában. (Az ördögnek eladott leány.)
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: A kolozsvári néprajzi oktatás egy elszalasztott lehetősége. Sebestyén Gyula pályázata a kolozsvári egyetem irodalomtörténeti tanszékére.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi Múzeum népköltészettel kapcsolatos tevékenysége (1859–1948).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. kiadás: 1994 tanulmány: Halál és halhatatlanság a népmesében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: Viski Károly balladagyűjtései a huszadik század elején.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Népköltészeti gyűjtések Erdélyben a néprajz önálló tudományterületté válásának időszakában (1889–1914).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. kiadás: 2016 tanulmány: Még egyszer Krizáról.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: Balladagyűjtő tanárok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem diplomásai között.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. kiadás: 2018 tanulmány: Diákgyűjtők az erdélyi és partiumi magyar népköltészet feltárásában (1845–1990).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. kiadás: 2019 tanulmány: Rendhagyó interjú Albert Ernővel.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 29. Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról. kiadás: 2021 tanulmány: Balladarendszerezések a magyar folklorisztikában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: „Külömbféle Nyavallyák orvoslássára szolgáló Falusi Patika.” Orvoslás és növényismeret egy múlt századi kéziratos receptgyűjteményben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022 tanulmány: Népköltési-néprajzi adatok Szabó Sámuel újonnan előkerült irathagyatékában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: XVIII–XIX. századi adatok a moldvai magyarok szokásairól és nevéről.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998 tanulmány: Szabó Sámuel és a Vadrózsapör.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: Kanyaró Ferenc és az erdélyi magyar népballadakutatás.
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018 tanulmány: Balladagyűjtés Nagyszalontán a 20. század második évtizedében.
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018 tanulmány: Elöljáróban.
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018 tanulmány: Tájékoztató a szövegközlés és kötetszerkesztés szempontjairól.
Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896. (Kriza Könyvtár). kiadás: 2009 tanulmány: Rédiger Ödön szabédi gyűjtése 1895–96-ból.
Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896. (Kriza Könyvtár). kiadás: 2009 tanulmány: Tájékoztató a forrásokról, a szövegközlésről és jegyzetelésről.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: Kanyaró Ferenc balladagyűjtései. Látlelet az erdélyi népballada századfordulói állapotáról.
Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet. kiadás: 2013 tanulmány: A sajtó alá rendezés szempontjai és problémái.
Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet. kiadás: 2013 tanulmány: Elöljáróban.
Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet. kiadás: 2013 tanulmány: Történet egy százötven évig készülő könyvről.

Szerkesztő: 3

Közzétevő: 5

Lektor: 1

Fordító: 1

Sajtó alá rendezte: 1

Összegyűjtötte: 2