Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Peti LehelSzövegtári találatok: 40

Szerző: 32
A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára (Kriza Könyvek, 33.). kiadás: 2009 tanulmány: Krízishelyzeteket artikuláló vallásos tartalmú álmok egy moldvai csángó településen.
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. kiadás: 2005 tanulmány: Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Migráció és az etnicitás politikája: a moldvai csángók esete.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Etnicitás, nyelvhasználat és migráció egy moldvai csángó településen.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Beköszöntő.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: „Nem lehetünk mindannyian… tradicionálisak.” Nyelvi interakciók, változó identitások – moldvai csángók nyugat-európai migrációban.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Migration and the Politics of Ethnicity. The Case of Moldavian Csángós.
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: Migration and Ethnicity: The Czechs from Banat (Romania).
Életutak és életmódok (Kriza Könyvek, 15.). kiadás: 2002 tanulmány: A mítosz szerepe egy székely falu jelentudatában.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: A közös. Társas gazdálkodási formák Kelementelkén és Abosfalván.
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011 tanulmány: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között.
Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.). kiadás: 2004 tanulmány: Elromlott a világ. Egy mítosz archetipológiája, avagy a moldvai csángók időszemléletéről.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: Emlékezési rítusok és egyházi kultuszteremtés Trunkban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány–magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Közösségi krízishelyzeteket artikuláló látomások a moldvai csángó falvakban.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: A fekete mágia szociális egyensúlyellenőrző szerepe a moldvai csángó falvakban. A lopás hiedelmei.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra.
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007 tanulmány: Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Foreword.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Transnational Ways of Life and Sects. About the Interpretive Possibilities of New Religious Phenomena from the Moldavian Csángó Villages.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről.
Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. kiadás: 2019 tanulmány: Előszó.
Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. kiadás: 2019 tanulmány: Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben.
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: Csángó értelmiségiek támogatáspolitikáról, kutatásokról, a moldvai csángók jelenlegi helyzetéről.
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: Stratégiák és lehetőségek a csángók magyar nyelvű oktatásában.
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019 tanulmány: A falusi gazdálkodás változásai egy erdélyi településen.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: Megélhetési stratégiák egy Kis-Küküllő menti településen.

Szerkesztő: 5

Lektor: 3