Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Szabó Á. Töhötöm


Életrajz

(Székelyudvarhely, 1975)

Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar–néprajz szakán végezte. Ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika programban. Egyetemi tanulmányai befejezése után rövid ideig vidéken magyar nyelvet és irodalmat tanított. A Debreceni Egyetemen szerzett doktori címet. A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének adjunktusa. Kutatási területei: parasztságtanulmányok, gazdasági viszonyok falun, etnicitás és gazdaság kapcsolatai, a lokalitások termelődése.
Szövegtári találatok: 56

Szerző: 34
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013
Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban (Kriza Könyvek, 11.). kiadás: 2002
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: A népi kultúrától a kulturális örökségig: néhány általános tanulság erdélyi példákon keresztül.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: A föld társadalmi jelentései. Globális kontextusok és helyi perspektívák.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: A traumától a kulturális örökségig: (emlékezet)politikák és a szászság lokális konstrukciói.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Újabb temetői rendeletek – és ami mögöttük van.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Foreword.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: From Folk Culture to Cultural Heritage: Some General Conclusions by Way of Transylvanian Examples.
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: Managers, Workers, and Day Labourers. Mobility Patterns, Migration and Renegotiated Social Positions in a Roma Community.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Kultúra, természet, örökség: a kulturális és a természeti örökség kapcsolatának multidiszciplináris vizsgálata Délnyugat-Szilágyságban.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Kulturális örökség, turizmusdiskurzusok és a ruralitás újra termelődése a Kis-Küküllő mentén.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: A gazdaság és az etnicitás terei.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: Befejezésképpen.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: Bevezetés.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: Előszó.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: Etnikai-gazdasági folyamatok Bonyha térségében.
Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. kiadás: 2013 tanulmány: Posztszocializmus és a ruralitás újratermelődése.
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022 tanulmány: Egy járvány tanulságai – (poszt)szocialista antropológiai perspektívák az emberi tapasztalatok és tudások termelődésének módjairól.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: Együttműködési formák falun: történeti összefüggések és változások.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Több előszó helyett.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Robogóból kisszekér. Három erdélyi kistáj gazdálkodásának erőforrásai.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: A megtartó közösségtől az elmaradt faluig – és vissza.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: Az erővonalak eltolódása – magyar–cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: Előszó.
Népi kultúra, társadalom Háromszéken (Kriza Könyvek, 17.). kiadás: 2003 tanulmány: Határképzés – egy multietnikus falu térszerkezete.
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020 tanulmány: Menedzserek, munkások, napszámosok. Mobilitási minták, migráció és társadalmi pozíciók egy roma közösségben.
Változó társadalom (Kriza Könyvek, 1.). kiadás: 1999 tanulmány: „Közös asztalt nem ütünk.” Egy gazdatársaság közösség- és intézményrendszere.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: Táj, tájhasználat és mezőgazdaság: a mezőgazdasági termelés átalakulásának tényezői egy erdélyi rurális térségben.

Szerkesztő: 15

Lektor: 6

Sorozatszerkesztő: 1