Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Szőcsné Gazda Enikő

Gazda Enikő


Szövegtári találatok: 24

Szerző: 24
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Zichy Jenő gróf erdélyi látogatása és hatása a székely háziipar kutatására.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Székelyföldi népművészeti magángyűjtemények a 19. század végén és a 20. század elején.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Mézeskalácsosok a csíksomlyói búcsún.
Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011) (CsNM, III.). kiadás: 2011 tanulmány: Háromszéki életmód egy család leltárai tükrében.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: A koldulás (szub)kultúrája.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: The Trend Changes of the Cottage Industry in the 20th Century: The Example of Lace from the Székely Land.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. kiadás: 2005 tanulmány: Viselettörténeti adatok a 17–18. századi háromszéki hozománylevelekben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: Tárgyak és írások. A hozománylevelek szerepe a háromszéki nők életében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: 1880–1945 közti adatok az egyházak, nőszövetségek székelyföldi népművészet-irányító tevékenységéhez.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-as évekbeli háromszéki szőttesmozgalom története.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. kiadás: 2016 tanulmány: A sepsiszentgyörgyi székely kiállítások és előzményeik.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: Erdély Berlinben, 1927.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. kiadás: 2020 tanulmány: Asztalosok, kapufaragók Kovásznán a 20. században.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022 tanulmány: A Székely Nemzeti Múzeum Dokumentumtára és az egodokumentumok.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022 tanulmány: Dávid Gyula árapataki lelkész és az erdélyi háziipari hálózat.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. kiadás: 2000 tanulmány: Adatok az úrihímzések történetéhez.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: A néprajz írott forrásai.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: Háromszéki csempekészítő központok és kutatási problémáik.
Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. kiadás: 2019 tanulmány: Szakrális tér – privatizált egyházi tér. Díszkendők a Brassói magyar evangélikus egyházmegye gyülekezeteiben.
Népi kultúra, társadalom Háromszéken (Kriza Könyvek, 17.). kiadás: 2003 tanulmány: Háromszéki csempekészítő központok és kutatási problémáik.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: Adatok Kovászna történeti néprajzához.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: Kovásznai fürdők és borvizek 19–20. századi leírások alapján.
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011 tanulmány: 20. század eleji értelmiségi életmód Páván egy családi levelezés tükrében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Pusztinaiak csíksomlyói búcsújárása 1993-ban.