Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Tekei ErikaSzövegtári találatok: 10

Szerző: 8
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: A „homo festivus” az Utunkban és a Korunk második folyamában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: A Mentor Kiadó néprajzi kiadványai – 1996–2010.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: A lokális kultúra reprezentációja és egy néprajzi kiadvány recepciója Magyarvistában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: Fehér Virág és Fehér Virágszál. Balla Tamás magyardécsei népmesegyűjteményének recepciótörténete.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. kiadás: 2018 tanulmány: Romániai magyar népköltészeti kiadványok (1919–1947).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. kiadás: 2019 tanulmány: Balladagyűjtemények recepciótörténete a romániai magyar néprajzi könyvkiadás második korszakában (1948–1989).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 29. Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról. kiadás: 2021 tanulmány: Az 1970-es évek két romániai magyar népballadakötete dokumentumok tükrében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Néprajzi kutatás- és tudománytörténeti tanulmányok. kiadás: 2022 tanulmány: Szabó Judit gernyeszegi népmesegyűjteményének, Berekméri Sándor meséinek recepciója a korabeli dokumentumok tükrében.

Szerkesztő: 2