Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Vajda András


Életrajz

(Marosvásárhely, 1979)

Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar–néprajz szakán végezte. Ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika programban. A BBTE Hungarológiai Doktori Iskola programjában szerzett doktori címet. A marosvásárhelyi Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékének oktatója és a Kriza János Néprajzi Társaság alelnöke. Kutatási területei: biografikus narratívumok, íráskutatás, kulturális örökség és turizmus, média és mindennapi élet, digitális etnográfia.
Szövegtári találatok: 88

Szerző: 45
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Alkalmi költészet és közösségi média. A populáris írásbeliség változó mediális környezetei.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Belépő.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: A népi kultúra használatának módjai és kontextusai a világhálón.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Tehénfogat helyett traktor és személyautó. Motorizáció és mobilizáció a Maros megyei Sáromberkén.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Tradition, Heritage, Value: The Changing Contexts of the Use of the Tradition.
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: Migration and Digital Literacy: The Role of Digital Devices in Guest Workers’ Communication with Home.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Előszó.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Hagyomány, örökség, érték. A hagyomány használatának változó kontextusai.
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022 tanulmány: A Covid19-járvány hatása a székelyföldi múzeumi gyakorlatra és a digitalizációra.
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022 tanulmány: Karanténkultúra és járványlét. A pandémia hatása a mindennapokra.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: „...akkor is magyar cigány vagyok!” Kísérlet egy roma identitásért folyó harcának elemzésére.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Egy sáromberki paraszti irattár elemzése.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. kiadás: 2011 tanulmány: Írás, kommunikáció, történelem: második világháborús katonalevelek.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: A Maros megyei tájházak, falumúzeumok és néprajzi gyűjtemények jelenkori használata.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: A hagyomány használatának változó kontextusai.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Az archívumok, a kulturális emlékezet és az örökségesítés.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Előszó.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Hagyomány, örökség és politikai akarat.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Helytörténetírás és örökség: a lokális történelem megszerkesztése.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Kultúra – kommunikáció – intézményi hálózat.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Múzeum és kommunikáció.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Múzeum és örökség. A tájházak hatása a helyi és a nemzeti identitás alakulására.
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022 tanulmány: Múzeumi kiállítás, autentikusság és reprezentáció.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Az írás funkciói egy település életterében.
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007 tanulmány: Irodalom és tudomány között: egy verses helytörténeti kismonográfia.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: Jelentésteremtő mechanizmusok egy parasztember élettörténetében.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségképzés színtere.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Előszó.
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020 tanulmány: Az erdélyi vidék jellemzői az európai integrációt követő időszakban.
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020 tanulmány: Digitális médiahasználat a Maros megyei időskorúak körében.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: A épületállomány és a telekbeosztás alakulása.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: A gazdasági szerkezet alakulása.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: A település bemutatása.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: Bevezetés.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: Elméleti keret.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: Összegzés: a gazdálkodó gyári munkásoktól az urbanizálódó parasztokig.
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019 tanulmány: Társadalmi változások.
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019 tanulmány: A vidék változó képe Erdélyben.
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019 tanulmány: Falusi közösségek, változó életterek, átalakuló lokalitások.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: A disznótartás és disznóölés alakulása a Maros menti Sáromberkén.
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021 tanulmány: Ez mind vidék. A vidékre jellemző létformák és kulturális gyakorlatok átalakulása a 21. században.

Szerkesztő: 8

Lektor: 4

Sorozatszerkesztő: 31
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (DET). kiadás: 2021
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (DET). kiadás: 2022
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (DET). kiadás: 2022
Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (DET). kiadás: 2021
Ilkei Ferenc és családja levelezése. 1915–1918. kiadás: 2023
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.). kiadás: 2022
Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (KKK, 1.). kiadás: 2022
Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár). kiadás: 2023
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (DET). kiadás: 2023
Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (DET). kiadás: 2023
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019
Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.). kiadás: 2021