Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerző: Perger Gyula.
Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
Tárgymutató: erkölcs; hiedelem; prédikációk.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.


Tartalom:

A 18. század végére sok katolikus hívő gondolkodására és életmódjára olyan nagy hatást gyakoroltak a felvilágosodás eszméi, hogy szinte már belülről bomlasztották az egyház hagyományos nézeteit és erkölcseit. A korszak legjelentősebb szónokainak, lévén ők is tanult s felvilágosult szemléletűek, a múlt élő örökségével is meg kellett küzdeniük a szószékről. A 18-19. század fordulóján megjelent sermo-gyűjtemények így egyszerre voltak az új eszmékkel szemben dogmatikusak, az általuk kipellengérezett babonás szokásokkal szemben pedig felvilágosultak. Ami mindenképpen figyelemre méltó, az a prédikációkban megjelenített példák sora: a farsangi mulatságok, a búcsújárás profanizálódása; a nép között élő hiedelmek, a rontás, ráolvasás, jóslás, álomfejtés és boszorkányhit. Míg az új erkölcsök és szokások ellen a középkori prédikációkban rögzült biblikus példázatokkal és az egyházatyák gondolatainak felidézésével éltek, a nép között dívó cselekedetekkel szemben a klasszikus citátumok helyét a teológiai fejtegetések mellett a természettudományos, racionális magyarázatok vették át.