Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerző: Iancu Laura.
Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.
Helymutató: Magyarfalu; Moldva.


Tartalom:

A tanulmány egy moldvai katolikus vallású közösségben végzett kutatások alapján a népi vallásosság istenképének a feltárására tesz kísérletet. Minthogy az adatok tükrében a jelenség megismerését nem az Isten „külső” attribútumairól alkotott (szerény) elképzelések teszi lehetővé, a vizsgálat az istenkép hitbéli kontextusa, működése, megnyilvánulási formái, az istenképbe sűrűsödő elemek dinamikájának a megragadása áll. A hit szerint Isten személye nem képezheti az emberi kutatás tárgyát, Isten megismerhetetlen; az ember Isten lényére és működésére az istenség megnyilvánulásai révén következtethet. A népi vallásosságban Isten és Jézus Krisztus szerepe némileg elválik egymástól. Isten az Ószövetség szigorú Ura, a mindennapok tettei felett ítélkező bíró, Jézus Krisztus a békéltető az ember és Isten között. A népi vallásosságban az istenfélelem és a bizalom egybefonódott. Az istenkép és a társadalmi együttélés normarendszere kölcsönösen hat egymásra.