Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerző: Harangozó Imre.
Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.
Helymutató: Kéménd; Kristyor; Ribice.


Tartalom:

Tanulmányunkban három, a történeti Magyarország délkeleti, Erdéllyel határos hegyei között megbúvó, ma szinte tisztán románok által lakott kistelepülés, Kristyor, Ribice és Kéménd templomáról, az ezekben fönnmaradt freskók kapcsán pedig, a régi Magyarország nemzetei közötti békesség zálogáról, a középkori Magyarország fundámentomát jelentő állameszméről s annak mindennapi vetületéről a hungarus tudatról szeretnénk szólni. Ennek igen fontos megnyilvánulása, mintegy pecsétje volt a három szent magyar király, Szent István, Szent Imre és Szent László ábrázolása. Ez az ikonográfiai típus a 14–16. század között terjedt el és nem csupán a magyarok és erdélyi szászok római katolikus templomainak falain, hanem a románok által használt és kifestett templomokban is több ilyen alkotás maradt fönn. A békés együttélés egyik megnyilvánulása, hogy egy templomot több felekezet is használt megosztva, mint az itt elemzett Kémend esetében is. Ezen freskók alapvető közösségképző elemként voltak jelen, tértől és időtől függetlenül az orális hagyományokban és a közösség rítusaiban is detektálható hatással bírtak. Annak érdekében, hogy a magyar középkor szemléletmódját és lelkületét megértésük, szeretnék néhány alapkérdést is tisztázni írásunk meglehetősen szűkre szabott keretei között.