Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.


Tartalom:

A közismert jelelméleti rendszerek nem alkalmasak az Oltáriszentség jelvilágának leírására. Az Eucharisztia jelelméletét a Summa Theologiae alapozta meg, azonban a teológiai absztrakció – azzal a törekvéssel, hogy egy racionális rendszerben kísérli meg definiálni a Szentséget, egyben el is távolodik a szakrális szimbólum eredeti felfogásától. Az egyházi népénekekbe és az archaikus népi imádságokba eltérő módon és mértékben épülnek be a teológiai szemiotika tanításai. A transsubstantio dogmájára az archaikus népi imádságok evidenciaként tekintenek, ugyanezt a teológia és a népénekek meggyőző-érvelő technikákkal támasztják alá. Az Oltáriszentség jelvilágába szervesen épül be a jel és jeltárgy önazonosságának tana, a bibliai analógiák, a kulturális szimbólumok elemei (kenyér-bor, test-lélek, élet-halál), a defenzív mágikus hatás, és az Istennel való eggyé válás archetipikus gondolata. Ebben az archetipikus szimbólumban elválaszthatatlanul alkot egységet az érzéki megtapasztalás, az intellektuális tevékenység és a legmélyebb érzelmi azonosulás.